Pitanje:

Selam alejkum! Želio bih saznati je li oralni seks dozvoljen u islamu, budući da sam čuo različita mišljenja o tome?

Odgovor:

Alejkumu selam! Dr. Elvedin Pezić je na slično pitanje odgovorio ovako:

Islam je savršena vjera koja možda ne daje konkretne odgovore na svako pitanje pojedinačno, ali postavlja velike osnove i smjernice na osnovu kojih se mogu iznalaziti odgovori na nova pitanja. Kada je riječ o intimnim odnosima među supružnicima, važno je napomenuti nekoliko stvari:

Islam izričito zabranjuje spolne odnose sa suprugom u analni otvor. Poslanik Muhammed je rekao: „Allah se ne stidi istine”, ponovivši to tri puta. „Ne općite sa ženama u analni otvor” (Ibn Madže, br. 1924, od Huzejme ibn Sabita, r.a., sahih – šejh Albani). Također, Poslanik je rekao: „Allah neće pogledati osobu koja je spolno općila sa svojom suprugom u analni otvor” (Ibn Madže, br. 1923, od Ebu Hurejre, r.a., sahih – šejh Albani). Još jedan hadis kaže: „Ko spolno opći sa suprugom u analni otvor počinio je nevjerstvo” (Taberani, od Ebu Hurejre, šejh Albani).

Islam također zabranjuje spolne odnose za vrijeme mjesečnice. Allah kaže: „I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju, a kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste” (El-Bekare, 222).

Ovo su dvije zabranjene stvari koje su izuzete iz opće dozvole da se supružnici međusobno naslađuju. Allah kaže: „Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike” (El-Bekare, 223).

Allahov Poslanik je rekao: „Činite sve osim spolnog odnosa” (Ebu Davud, br. 258, od Enesa, r.a., sahih – šejh Albani), što znači da je dozvoljeno uživati u supruginom tijelu na razne načine, osim kroz analni odnos i za vrijeme menstruacije.

Uzimajući u obzir navedeno, ne postoji dokaz koji bi zabranio oralni seks među supružnicima. Dakle, on se smatra dozvoljenim.

Ako jedan od supružnika doživi orgazam tokom predigre, to se ne smatra masturbacijom. Islamski učenjaci navode da je supruzi dozvoljeno dodirivati mužev spolni organ, čak i ako to dovede do ejakulacije. Ibrahim ibn Muhammed Davjan u svom komentaru poznatog djela u hanbelijskom mezhebu, Menaru Es-Sebil, kaže: „We lehu istimnau bi jediha – dozvoljeno je muškarcu da doživi ejakulaciju tako što će ga ona (supruga) dodirivati rukom”, jer je to kao i poljubac” (Menaru Es-Sebil ve hašijetuhu, poglavlje „Izdržavanje supruge”, str. 558).

Poslanik je rekao: „Činite sve osim spolnog odnosa” (Ebu Davud, br. 258, od Enesa, r.a., sahih – šejh Albani), što jasno ukazuje na dozvoljenost oralnog seksa čak i za vrijeme menstruacije.

Allah najbolje zna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here