Pitanje: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude imao tri kćerke pa se strpi u vezi s njima, poji ih i oblači, bit će mu zaštita od Džehennema.” Da li se ovo odnosi samo na oca ili i majka ima udjela u tome? Ja imam tri kćerke, elhamdulillah.

Odgovor: Hvala Allahu! Ovaj hadis je općenitog karaktera i obuhvata i oca i majku. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Ko bude imao dvije kćerke pa se bude lijepo prema njima odnosio, bit će mu zaštita od vatre.” Ovo važi i ako osoba ima sestre, tetke po ocu ili majci i postupa prema njima s dobrotom, možemo se nadati da će zbog toga zaslužiti Džennet. Čineći dobročinstvo prema njima, osoba stiče veliku nagradu i zaštitu od Džehennema.

Ovo se odnosi isključivo na muslimane; kada musliman čini ovo dobro djelo sa namjerom postizanja Allahovog zadovoljstva, to će biti razlog njegovog spasa od Džehennema i ulaska u Džennet. Mnogo je djela koja spašavaju od vatre i uvode u Džennet, te bi se vjernik trebao truditi da sakupi što više takvih djela. Islam je prvi i osnovni temelj zbog kojeg će ljudi ući u Džennet i biti spašeni od vatre.

Briga o kćerkama ili sestrama koja donosi zaštitu od vatre jedno je od tih djela.


Ko odgoji tri kćerke, kao nagradu zaslužuje Džennet

Mnogobrojni su hadisi u kojima Poslanik, s.a.v.s, podstiče na lijep odnos, odgoj i brigu o kćerkama, obećavajući veliku nagradu za to.

Navest ćemo tri hadisa koja ističu velike nagrade za one koji se lijepo odnose prema svojim kćerkama:

  1. “Ko se bude starao (vodio brigu) o dvjema kćerkama dok ne postanu punoljetne, ja i on ćemo biti na Sudnjem danu poput ova dva prsta (pokazujući kažiprstom i srednjim prstom na bliskost).” (Muslim)
  2. “Ko othrani tri kćeri, lijepo ih odgoji i lijepo s njima postupa, kao nagradu zaslužuje Džennet.” (Ebu Davud)
  3. “Ko bude imao tri kćerke pa se strpi u vezi s njima, poji ih i oblači, bit će mu zaštita od Džehennema.”

Iz ovih hadisa možemo zaključiti da briga o kćerkama nije samo materijalna podrška, nego uključuje i njihov odgoj i lijepo postupanje prema njima, što mnogi, nažalost, zaboravljaju.

Muhammed, s.a.v.s, imao je četiri kćerke: Zejneb, Rukajju, Ummu Kulsum i Fatimu. Postupao je prema njima na najljepši način, lijepo ih odgojio, bio blag prema njima, pokazivao im ljubav i brinuo se o njima čak i kada su se udale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here