Pitanje: Selam alejkum brate! U životu uvijek postoje neke nejasne stvari, pa je tako i meni odavno nejasno nekoliko stvari. Svima nam je poznat stav islama o konzumiranju alkohola i Kur’an na više mjesta spominje alkohol, kao naprimjer u suri El-Maide kaže: “O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa, hoćete li se okaniti?”

Pa i sam Poslanik prokleo je deset osoba koje imaju veze sa alkoholom. Znači, shodno sunnetu i Kur’anu, čovjek koji konzumira alkohol smatra se alkoholičarem, velikim grješnikom i kao takav zaslužuje Džehennem.

Međutim, šta ako je taj čovjek imao tri kćeri te ih izveo na Pravi put? Poslanik, a.s., kaže: “Niko od vas neće imati tri kćerke ili tri sestre, te se prema njima lijepo ophoditi, a da neće ući u Džennet.” (Tirmizi, hadis hasen, Sahihu Edebil-mufred, Albani) Dragi Allah, dž.š., najbolje zna, ali mene interesuje mišljenje i stav učenjaka o takvim ljudima.

Odgovor: Uvaženi brate u vjeri, vi ste spomenuli mnogo toga u vašem pitanju i mnoge konstatacije su tačne, a neke i nisu. Vaš problem, koliko ja vidim, dolazi iz činjenice što smatrate da je činjenje određenog velikog grijeha razlog vječnog boravka u Vatri. Dragi moj brate, ispravna akida i vjerovanje jeste da će počinilac velikog grijeha – i ako bude kažnjen na Sudnjem danu vatrom, u slučaju da se ne pokaje ili da njegova dobra djela ne prevagnu loša – na kraju završiti u Džennetu.

S druge strane, zabludjela sekta haridžija smatrala je da će počinilac velikog grijeha vječno biti kažnjen Vatrom, što je u koliziji sa mnogi hadisima Allahovog Poslanika, naročito sa hadisima o šefatu (zagovaranju).

Rezime:

  1. Veliki grijeh: Osoba koja pije alkohol počinila je veliki grijeh. Ako umre ne pokajavši se za taj grijeh, može biti kažnjena na Sudnjem danu.
  2. Šefat (zagovaranje): Hadisi o šefatu jasno pokazuju da će vjernici, koji su činili velike grijehe ali su umrli kao muslimani, nakon određene kazne u Džehennemu, biti izvedeni iz Vatre i uvedeni u Džennet.
  3. Odgoj kćeri: Odgoj tri kćeri i njihovo usmjeravanje na Pravi put je veliko dobro djelo. Međutim, to samo po sebi ne znači automatski izbjegavanje kazne za druge velike grijehe, poput konzumiranja alkohola.
  4. Allahova milost: Ako će njegova dobra djela, poput odgoja kćeri, prevagnuti loša djela, Allahovom milošću može ući u Džennet bez kazne. Ako ne, može biti kažnjen zbog grijeha, ali će, zbog imana (vjerovanja), na kraju biti uveden u Džennet.

Zaključno, osoba koja pije alkohol, ako se ne pokaje i umre u tom stanju, može biti kažnjena u Vatri, ali neće vječno ostati u Džehennemu. Nakon kazne, zbog imana koji je imao, bit će uveden u Džennet. A Allah najbolje zna!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here