Mjesto pojavljivanja Dedždžala

Prema hadisu, Dedždžal će doći iz pravca istoka, iz mjesta Horasana, od židova Asbahana. Zatim će putovati zemljom, ulazeći u svako mjesto osim Mekke i Medine, koje će biti čuvane od strane meleka.

Ebu Bekr es Siddik prenosi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Dedždžal će se pojaviti na istoku iz mjesta zvanog Horasan.

Od Enesa radijAllahu anhu se prenosi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Dedždžal će se pojaviti iz asbehanskih Židova, sa njim će biti sedamdeset hiljada Židova.

Ibn Hadžer kaže: A što se tiče mjesta iz kojeg će se pojaviti to će sigurno biti sa istoka.

A Ibn Kesir kaže: Početak pojavljivanja će biti iz Asbehana iz mjesta zvanog Jehudijje (Židovsko). 

Dedždžal neće moći ući u Mekku niti u Medinu kada se pojavi na kraju vremena, jer će biti zabranjen ulaz u ova sveta mjesta. Međutim, ulaziti će u sva ostala mjesta, osim ova četiri mesdžida: Mesdžidul Haram u Mekki, Mesdžidun Nebevi u Medini, Mesdžidut Tur i Mesdžidul Aksa.

U hadisu Fatime bint Kajs stoji da je Dedždžal rekao: Izaći ću, hodaću zemljom, neće ostati nijedno mjesto a da u njega ne uđem u periodu od četrdeset noći, osim Mekke i Tajjibe one su mi zabranjene. Kad god pokušam da uđem u jednu od njih dočekaće me melek sa oštrom sabljom i otjerati od njih. Na svakom prilazu će stajati melek koji će ih čuvati.

Većina Dedždžalovih sljedbenika će biti židovi, nearapi, tatari i mješavina različitih rasa, pustinjaci (seljaci) i žene.

U hadisu Ibn Omera radijAllahu anhu se kaže: Doći će Dedždžal u dolinu žabokrečine zvanu Merkanat. Najviše će pred njega izaći žena. Čak će čovjek otići kod supruge, majke, kćerke, sestre, tetke i svezati je konopcima plašeći se da ne izađu pred njega.

Dedždžalova smrt će doći rukama Mesiha Isaa, sina Merjeminog, kako su potvrdili pouzdani hadisi. Isa će se pojaviti kod Istočne munare u Damasku, a za njim će krenuti Allahovi robovi, vjernici, kako bi se suočili s lažljivcem Dedždžalom.

U trenutku Isaovog dolaska, Dedždžal će krenuti prema Bejtul Makdesu (Jeruzalemu). Isa a.s. će ga susresti na ulazu u mjesto zvano Ludd, gdje će ga ubiti. U toj borbi pridružit će mu se vjernici, a svi sljedbenici Dedždžala bit će poraženi. Čak će i drvo i kamen progovoriti, pozivajući vjernike da se bore protiv Židova, izuzev drveta garkad, koje je povezano sa Židovima.

Isa a.s. , sin Merjemin, bit će taj koji će ga pronaći i uništiti, čime će završiti njegova strašna vladavina. Allah će, uz pomoć Isaovog dolaska i njegovih pomagača, osloboditi ljude od zla Dedždžala i njegovih sljedbenika. Allahu pripada svako dobro i hvala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here