Pitanje:

Želio bih znati je li istina da džini mogu naseliti praznu kuću. Treba li tražiti od džina da napuste kuću prije nego što uselimo? Koliko dugo kuća može biti prazna? Hvala.

Odgovor:

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i Poslanik.

Nemamo konačne dokaze koji potvrđuju da ostavljanje kuće praznom dovodi do naseljavanja džina niti smo svjesni da su ispravni prethodnici tražili od džina da napuste kuću pri ulasku novih vlasnika. Međutim, ako se primijete znakovi njihovog prisustva, kao što su zmije (budući da džini mogu poprimiti oblik zmija), preporučuje se da se zmije upozore i narede im da napuste kuću. Ako se ponovno pojave nakon tri dana, tada ih treba ubiti. Ebu Seid El-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neki džini u Medini su prihvatili islam, pa ako vidite nekog od njih, dajte im tri dana. Ako se pojave ponovno nakon toga, onda ga ubijte jer je to šejtan.” Ovo se odnosi na zmije, kako je spomenuto u drugim hadisima.

Da biste zaštitili svoju kuću od zlih džina, preporučuju se sljedeći postupci:

  1. Učenje sure Bekare: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ne pravite od vaših kuća mezare, zaista šejtan bježi od kuće gdje se uči sura Bekare.” (Prenosi Muslim)
  2. Učenje ajetul-kursij: Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio kao čuvara zekatul-fitra. Lopov mu je rekao: “Svaki put kada legneš, prouči ajetul-kursi. Allah će postaviti čuvara koji će te čuvati i šejtan ti neće moći prići.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdio je istinitost ovih riječi i rekao da je to bio šejtan.
  3. Učenje zadnja dva ajeta sure Bekare: En-Nu’man ibn Bešir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je Allah napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je završio suru Bekare. Nema kuće u kojoj se prouči u toku tri noći da u njoj ostane šejtan!”
  4. Spominjanje Allahovog imena prilikom ulaska u kuću i jedenja hrane: Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Ako osoba spomene Allahovo ime prilikom ulaska u kuću i prilikom jela, šejtan kaže svojim drugovima: ‘Nemate mjesto da proboravite noć niti večeru.’ Međutim, ako osoba uđe u kuću a da ne spomene Allahovo ime, šejtan kaže: ‘Našli ste mjesto gdje ćete probdjeti noć i imati večeru.'”

Dodatne mjere zaštite uključuju:

  • Učenje Kur’ana, posebno sure Bekare.
  • Redovno učenje zikrova, posebno jutarnjih i večernjih zikrova, te onih prije spavanja i nakon buđenja.
  • Izbjegavanje grijeha i nepokornosti, uključujući zabranjenu muziku i gledanje zabranjenih sadržaja.
  • Obavljanje ibadeta, posebno farz namaza.

Ove prakse pomažu u održavanju kuće sigurnom od negativnog uticaja džina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here