Preporučuje se da, prije nego što se odlučite za učača rukije, provjerite njihove kvalifikacije i reputaciju u zajednici. Također, važno je osigurati da oni slijede ispravne islamske smjernice i metode koje su u skladu s učenjima Kur’ana i Sunneta.

1. Mehmedalija ef. Karamujić – Maoča, Brčko
Kontakt Telefon: +387 61 289 888

2. Hfz. Fuad A. Seferagić – Minhen (Njemačka)
Kontakt Telefon: +49 176 999 666 34

3. Kurra hfz. Admir Husić – Minhen (Njemačka)
Kontakt Telefon: +49 173 353 4638

4. Senad Kovačević – Sydney (Australija)
Kontakt Telefon: (+61) 477 9999 54
E-mail: ljekovitamockurana@hotmail.com

5. Ajdin ef. Mušić – Zavidovići, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Kontakt Telefon: +387 61 689 741

6. Nisad ef. Drndić – Gračanica (Bosna i Hercegovina)
Kontakt Telefon: +387 61 888 913

7. Ahmed ef. Nasić – Sarajevo-Centar
Kontakt Telefon: +387 62 431 144

8. Prof. Husnija Šarkić – Cazin (Bosna i Hercegovina)
Kontakt Telefon: +387 61 498 305

9. Zikret Mušija – Brežani, Kakanj (Bosna i Hercegovina)
Kontakt Telefon: +387 62 642 844

10. Enes Beganović – Zavidovići
E-mail: info@lijecenje-kuranom.com
Kontakt Telefon: +387 61 757 819

11. Nezir ef. Hodžić – Tržačka Platnica, Cazin
Kontakt Telefon: +387 61 197 705

12. Mihad Hodžić – Kalesija
Kontakt Telefon: +387 61 949 850

13. Prof. Enes ef. Julardžija – Tešanj
Kontakt Telefon: +387 61 230 795

14. Prof. Senad Hodžić – Busovača
Kontakt Telefon: +387 62 628 923

15. Prof. Arif Oruč – Tuzla
Kontakt Telefon: +387 61 679 439

16. Elvir ef. Vakufac – Bosanski Novi
Kontakt Telefon: +387 66 256

17. Nihad ef. Kavazović – Mostar
Kontakt Telefon: +387 61 391 391

18. Hfz. Prof. Irfan ef. Malić – Novi Pazar (Sandžak, Srbija)
Kontakt Telefon: +381 64 889 1609

19. Prof. Sead Jasavić – Plav (Sandžak, Crna Gora)
Kontakt Telefon: +382 69 876 257

20. Hfz. Hako ef. Omeragić – New York (SAD)
Kontakt Telefon: +1 347 935 7820

21. Džemal ef. Abazović – Cazin
Kontakt Telefon: +387 61 767 119

22. Šejh Arif Oruč – Tuzla
Kontakt Telefon: +387 61 679 439

23. Sejo Konjarić – Ukaša, Jablanica
Kontakt Telefon: +387 62 527 630

24. Čičak Muris – Brežani, Kakanj
Kontakt Telefon: +387 61 991 664

25. Fikret Durić – Gračanica
Kontakt Telefon: +387 61 440 020

26. Arnaut Šemsuddin – Zenica
Kontakt Telefon: +387 61 759 099

27. Ramiz Smajić – Kalesija
Kontakt Telefon: +387 66 046 070

28. Hfz. Prof. Ahmed Bukvić – Tešanj
Kontakt Telefon: +387 61 372 761

29. Kenan Ćosić – Danska
Kontakt Telefon: +45 60 87 6758

30. Ale Kapić – Cazin
Kontakt Telefon: +387 61 560 292

31. Muhamed Karaosmanović – Švedska
Kontakt Telefon: +46 79 018 5680

32. Prof. Senad Kličić – Cazin
Kontakt Telefon: +387 61 861 127

33. Šejh Abdurezak – Sarajevo
Kontakt Telefon: +387 61 540 208

34. Dr. Zijad Ljakić – Sarajevo
Kontakt Telefon: +387 64 403 7314

35. Prof. Ferid Orahovac – Tuzi, Podgorica, Crna Gora
Kontakt Telefon: +382 69 653 777

36. Rešad Korač – Danska
Kontakt Telefon: +45 25 59 51 82

37. Muhamed M. Jušić – Cazin
Kontakt Telefon: +387 60 348 6334

38. Ejman Awad – Zenica
Kontakt Telefon: +387 62 819 181

39. Mirza Semić – Zenica
Kontakt Telefon: +387 61 584 052

Ovo su kontakti trenutno dostupnih učača rukije, iako sigurno postoji još imena koja bi mogla biti dodana, ali nam nedostaju njihovi lični profili. (stan, juli 2018.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here