U Kur’anu, Allah dž.š. kaže: “I ne približavajte se bludu, jer je to razvrat i ružan put” (Kur’an, sura El-Isra, 32. ajet).

Allah dž.š. je ljudima podario seksualni nagon, ključan za opstanak ljudskog roda. Taj nagon nosi u sebi plemenitost i ljepotu, omogućavajući čovjeku da iskusi ljubav – divan Božiji dar. Ljubav između muškarca i žene je dokaz Allahove moći, mudrosti i milosti, jer je On stvorio oboje, usadivši među njima ljubav i samilost. Kroz ovu ljubav, čovjek postiže tjelesno i duhovno jedinstvo, iz kojeg proizlaze plemenite vrijednosti. Voljom Božijom, čovjek je uzdignut iznad svih drugih stvorenja, dobivši zapovijed da vlada svojim strastima i osjeća dublju svrhu ljubavi.

Primjer čestitosti iz historije

U periodu kada su muslimani vladali Španijom, od 711. do 1492. godine, u gradu Kordovi živio je čestiti mladić. Jedne noći, dok je boravio u kući svog prijatelja koji je bio odsutan, prijateljeva žena ga je neprestano pozivala na grijeh. On je odbijao njene ponude, stavljajući prst na plamen svijeće da je podsjeti na vatru džehenema. Ujutro je trpio bolove od opekotina, ali je bio sretan jer je ostao moralan. Pravi junaštvo je očuvati moral.

Plemenitost se očituje u čistom čelu ozarenom svjetlom vrline. Čista mladost je poput bistrine planinskog jezera. Borbom protiv svojih strasti, mladi razvijaju volju i pripremaju se za životne izazove. Kruna ovakve ljubavi je brak, gdje supružnici kroz duhovno i tjelesno jedinstvo postižu sreću. Njihov brak je stabilan, a ljubav ih čini uspješnima i otpornima na iskušenja. Islamski brak predstavlja luku spasa, mira i sreće, a supružnici će svojim nastojanjima doprinositi zajednici.

Allah dž.š. je ljudima podario ljubav i strasti s plemenitim ciljem. Vladajući svojim strastima i slijedeći put vrline, čovjek postiže tjelesno i duhovno sjedinjenje u braku, koji je izvor stabilnosti i sreće. Islamski brak nije samo veza između supružnika, već i važan temelj zajednice, kroz koji se prenose plemenite vrijednosti i moralne vrline.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here