Ljubav nije samo skup lijepih riječi koje izgovaramo, već suština ljubavi leži u djelima koja pokazujemo prema voljenima. Ona se ne mjeri brojem puta kada izgovaramo “Volim te!”, već brojem puta kada te riječi pretvorimo u stvarnost svojim postupcima.

Riječi mogu biti varljive, ali naša djela i postupci uvijek odaju istinu o našim osjećajima. Ljubav nije u pretjeranoj romantičnosti ili ljubomori, niti u stalnom prisustvu ili beskrajnom slanju poruka.

Ljubav je suptilnija i dublja; ona se očituje u tišini naših dova za voljene, u brizi koju pokazujemo kada primijetimo da nisu dobro, u tome da budemo uz njih kada im je potrebno. Ona je prisutna u našim razgovorima, u bratskim i prijateljskim vezama koje njegujemo.

Ljubav znači dijeliti radost i tugu s voljenima, znači govoriti o njima s poštovanjem i kad su prisutni i kad su odsutni. Ona je prisutna u našem srcu čak i kada je razdvojenost dugačka i bolna.

U islamu, ljubav se smatra jednim od najplemenitijih osjećaja koji čovjek može osjećati i ispoljavati. Ona nije samo osjećaj, već i aktivni princip koji oblikuje naše odnose s drugima i naš odnos prema Allahu.

Jedna od osnovnih poruka islama je ljubav prema Stvoritelju, koja se izražava kroz pokornost i predanost Njegovoj volji. Islam naglašava da je ljubav prema Allahu iznad svega, što se manifestira kroz iskreno štovanje, molitvu, i posvećenost Njemu.

Također, ljubav prema bliskim ljudima, obitelji, prijateljima, i cijelom ljudskom rodu, također je od velike važnosti u islamskom učenju. Islam potiče na brigu, poštovanje, i podršku prema drugima, kao i na širenje mira, ljubavi, i dobrote među ljudima.

Jedan od ključnih aspekata ljubavi u islamu je ljubav prema Poslaniku Muhammedu (s.a.v.), čiji primjer muslimani trebaju slijediti. Poslanikova ljubav prema svim ljudima, bez obzira na vjeru ili porijeklo, te njegova milosrdnost i suosjećanje, predstavljaju uzor za sve muslimane.

Također, ljubav između supružnika se cijeni i potiče u islamu, kao i bratska i sestrinska ljubav među vjernicima. Islam promiče međusobno uvažavanje, podršku, i poštovanje u svim odnosima.

Ukratko, ljubav u islamu predstavlja dubok osjećaj povezanosti sa Allahom, sa drugim ljudima, i sa svemirom u cjelini. Ona nije samo osjećaj, već i aktivno ponašanje koje obogaćuje i unapređuje naše živote.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here