Znate li da će se hadž i umra prestati prakticirati? Je li ovo jedan od predznaka Sudnjag dana

Jedan od događaja koji će se desiti na kraju vremena jeste da će ljudi napuštati vjeru, pa će doći vrijeme kada se hadž i umra neće prakticirati.

Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Neće nastupiti Smak svijeta dok se hadž ne prestane prakticirati.”

(Bilježe Ebu Ja’la, Ibn Hibban i El-Hakim, koji kažu da je hadis sahih prema uvjetima El-Buharija i Muslima.

Ovaj predznak desit će se pred sami Smak svijeta, jer će se nakon pojavljivanja Jedžudža i Medžudža hadž i dalje obavljati.

Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Hadž i umra će se nastaviti obavljati nakon pojave Jedžudža i Medžudža.” (Bilježi El-Buhari)

Moguće je da će se hadž prestati prakticirati za vrijeme nemira i ratova, pa će se ponovo obavljati kad nastupi vrijeme mira.

Može biti i da će neki ljudi zabranjivati hodočašće Kabe. Allah zna najbolje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here