U knjigama hadisa, posebno u dijelovima pod nazivom “Fitne” i “Predznaci Smaka svijeta,” nalazi se mnogo hadisa koji govore o ovoj temi. Islamski učenjaci, proučivši i analizirajući ove hadise, utvrdili su da su prvi predznaci Smaka svijeta navedeni u nastavku.

PRVI PREDZNACI:

Prvi i najveći predznak Smaka svijeta je smrt Allahovog miljenika, Muhammeda, a.s.

Slijedeći su predznaci:

 • Smanjivanje znanja i širenje neznanja
 • Ljudi koji su bili siromasi natječu se u gradnji visokih zgrada
 • Širenje smutnje i povećanje broja smrtnih slučajeva
 • Povećanje anarhije, nereda i nemira
 • Javno činjenje bluda, preljube i drugih ružnih djela
 • Povećana konzumacija opojnih pića i privlačnost zabave i razvrata
 • Neznanje o porijeklu (oca) rođenog djeteta
 • Smanjenje broja muškaraca i povećanje broja žena
 • Međusobni sukobi među muslimanima
 • Vođe postaju ljudi loše naravi, primitivci, izdajnici i zalimi
 • Davanje povjerenja i uprave nekompetentnim osobama
 • Povećanje prirodnih nepogoda poput zemljotresa, poplava i požara
 • Rijetka prisutnost lijepog ponašanja u zajednici
 • Preziranje časnih i čestitih ljudi
 • Klanjanje materijalnim dobrima, a muslimani nesretni unutar takvog pokvarenog okruženja žele smrt
 • Pojava lažova i lažnih proroka
 • Zapostavljanje džamija i ostavljanje Kur’ana na zidovima bez da ga se uči i praktikuje
 • Ljudi gube vjeru zbog svojih djela i riječi, nesvjesni gubitka imana

Kad se ovi predznaci pojave kod neke osobe, kuće ili zajednice, to znači da se poredak i mir kod njih narušavaju, te da je Smak svijeta blizu.

POSLJEDNJI PREDZNACI:

U vjerodostojnim hadisima navodi se nekoliko velikih predznaka Sudnjeg dana, koji se moraju desiti prije nego što Sudnji dan nastupi.

Huzejfe b. Usejd el-Gifari, r.a., prenosi: “Sjedili smo i razgovarali o Smaku svijeta. U tom trenutku je Resulullah, a.s., došao i upitao: ‘O čemu razgovarate?’ Odgovorili smo: ‘Pričamo o Smaku svijeta.’ Tada je Poslanik, a.s., rekao: ‘Smak svijeta neće nastupiti dok se ne desi ovih deset događaja:

 1. Pojava velikog gustog dima koji će okružiti ljude
 2. Pojava Dedždžala koji će među ljude ubaciti veliku sumnju i činiti veliko nasilje
 3. Pojava životinje zvane Dabbetu’l-erd, koja će govoriti s ljudima i kazivati im jesu li vjernici ili nevjernici
 4. Izlazak sunca sa zapada
 5. Silazak na zemlju Isaa, sina Merjeminog
 6. Pojava plemena Je’džudž i Me’džudž, te njihova raširenost po krajevima
 7. Potonuće u zemlju jedne oblasti na zapadnoj strani
 8. Potonuće u zemlju jedne oblasti na istočnoj strani
 9. Potonuće u zemlju jedne oblasti na Arapskom poluotoku
 10. Pojava vatre od strane Adena koja će ljude tjerati do mjesta Suđenja.'”

Također, iz ummeta će se pojaviti hazreti Mehdi, dobri Allahov rob iz Poslanikove porodice, koji je arif i izuzetna osoba. Njegovo ime će biti isto kao Poslanikovo i doći će iz ehl-i bejta. Hazreti Mehdi će pravedno upravljati ummetom sedam godina. Bit će imam ummeta i susrest će se s Isaom, a.s., koji će mu prepustiti mjesto imama u namazu. Hazreti Mehdi će pomoći Isau, a.s., u ubijanju Dedždžala, najvećeg smutljivca na zemlji, nakon čega će preseliti na ahiret.

Dok god na zemlji ima vjernika koji govore “Allah, Allah”, dunjaluk neće biti uništen. Allahovi dobri robovi su stubovi i sigurnost ovog svijeta. Nakon njihovog odlaska, neće biti smisla za postojanje ovog svijeta.

Nakon preseljenja na ahiret Isaa, a.s., i hazreti Mehdija, zemlja će biti izložena invaziji nevjernika i zalutalih zlih ljudi. Allah, dž.š., će poslati prijatni vjetar iz Jemena koji će uzeti duše vjernika. Nakon toga će nastupiti Kijametski dan sa svim svojim strahotama i užasima koji će se desiti nevjernicima i zlim ljudima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here