Islam i stav prema ženi tokom menstruacije

Uzvišeni Allah je rekao: “I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne očiste. A kada se očiste, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i one koji se mnogo čiste.” (El-Bekara: 222)

Hadisi o ženi tokom menstruacije

Imam Muslim prenosi riječi Poslanika, s.a.v.s.: “Jevreji su ženu sa menstruacijom istjerivali iz kuće i nisu joj davali da jede niti su joj prilazili.” Ashabi su pitali kako da se ponašaju prema takvoj ženi, na što je Poslanik, s.a.v.s., odgovorio: “Činite sve osim spolnog odnosa.”

El-Buhari i Muslim od Aiše, r.a., prenose da je Poslanik, s.a.v.s., dodirivao svoje žene za vrijeme menstruacije preko odjeće.

Ummu Selema, r.a., prenosi da je ležala sa Poslanikom, s.a.v.s., u istoj postelji kada je dobila menstruaciju te se odmakla. Poslanik, s.a.v.s., ju je upitao: “Jesi li dobila menstruaciju?” Kada je potvrdila, pozvao ju je da se vrati u postelju.

El-Buhari i Muslim također prenose da je Aiša, r.a., češljala i mazala kosu Poslaniku, s.a.v.s., dok je bio u itikafu u džamiji, iako je imala menstruaciju. Poslanik, s.a.v.s., bi učio Kur’an naslonjen na njeno krilo dok je bila u tom stanju.

Islam prema ženi sa menstruacijom

Islam ne smatra ženu tokom menstruacije nečistom, za razliku od starih naroda koji su ih tjerali iz kuće i onemogućavali da dodiruju stvari. U Levijevom zakoniku (18. poglavlje Tevrata), menstruacija se tretira kao stanje nečistoće.

Muhammed, s.a.v.s., je postupao suprotno ovim starim običajima. On je ljubio i mazio svoje žene tokom menstruacije, spavao s njima u istoj postelji, iako su bile u tom stanju. Učio je Kur’an naslonjen na njihovo krilo, dopuštao im da mu češljaju kosu, čak i kada je bio u itikafu. U slučaju da je žena dobila menstruaciju, on bi joj samo rekao da obavi sve obrede hadždža osim tavafa.

Menstruacija u islamu

Menstruacija je opisana kao neprijatnost, ali ne i nečistoća. Žena je oslobođena od određenih vjerskih dužnosti poput molitve i posta tokom menstruacije, koje može nadoknaditi kasnije. Mužu se savjetuje da ne prilazi ženi spolno tokom menstruacije radi njihove obostrane sigurnosti.

Medicinski aspekt menstruacije

Menstruacija podrazumijeva cijepanje ovojnice materice, čime se otvaraju vrata bakterijama i mikroorganizmima. Krv, koja je plodno tlo za mikroorganizme, dodatno slabi odbrambeni sistem žene. Spolni odnos tokom menstruacije može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme za oba partnera.

Poslanikova milost prema ženama

Poslanik, s.a.v.s., je pokazivao posebnu pažnju i ljubav prema ženama tokom menstruacije. Njegov primjer pokazuje da se žene ne treba tretirati s prezirom ili kao nečiste. Islam nalaže umjerenost i brigu za ženu u svim stanjima.

Zaključak

Islam se zalaže za poštovanje i brigu prema ženama, posebno tokom menstruacije. Propisi su postavljeni kako bi se zaštitilo zdravlje i dostojanstvo žena, dok se nagon i instinkt usmjeravaju na plemenit način.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here