Pitanje: Da li će Munkir i Nekir ispitivati i one koji nisu ukopani u mezarje?

Odgovor: Iskušenje u kaburu, koje uključuje ispitivanje umrlog o njegovom Gospodaru, vjeri i poslaniku, primjenjuje se na sve šerijatske obveznike, bez izuzetka. Osoba koju Allah učvrsti postojanom riječju i pravilno odgovori na ova pitanja, bit će spašena i uživat će u svom kaburu. S druge strane, onaj koji ne uspije odgovoriti ispravno, bit će osuđen na vječnu patnju. Ovo pravilo potvrđuju vjerodostojni šerijatski izvori.

Vrijeme kada se ovo iskušenje dešava je neposredno nakon smrti, bez obzira na uzrok ili način smrti, te bez obzira na to da li je tijelo ukopano u groblje ili nije. Također, nije važno da li je ukopano cijelo tijelo ili samo dio tijela, ili ako je osoba umrla na postelji, utopila se, izgorjela, bila isječena na komade, ili su je rastrgale zvijeri. Bez obzira na stanje i mjesto tijela, iskušenje i ispitivanje će se desiti.

Nevevi je rekao: “Naši učenjaci (učenjaci šafijskog mezheba) kažu da ispitivanje dvojice meleka i kabursko iskušenje neće spriječiti to što je tijelo raskomadano, kao što se zna desiti, ili to što su ga pojele zvijeri ili morske životinje, i slično. Kao što je Allah kadar da sakupi razbacane dijelove ljudskog tijela prilikom proživljenja, isto tako je kadar da udahne život u jedan ili više dijelova tijela, makar ga pojele zvjeri i ribe.” (Šerhu sahihi Muslim, 17/201).

Sujuti, u svojim stihovima o kaburskom ispitu, kaže:
“U kaburu će biti pitan i bačeni i raspeti, a to živi ne mogu vidjeti.”

Šejh Ibn Baz, rahimehullah, je rekao: “Kabur je ili bašta od džennetskih bašći ili provalija od džehennemskih provalija. Kazna i užitak u kaburu su i za dušu i za tijelo. Tako će biti i na onom svijetu, uživat će/patit će i tijelo i duša. Onaj ko se utopi, ili izgori u vatri, ili ga pojedu zvijeri, njegova duša će imati svoj udio u užitku/patnji, a tijelo – na dnu mora, u pepelu vatre i utrobi životinja – svoj udio, na način kako je to samo Allahu poznato.” (Fetava nurunu aled-derbi, 4/304).

Šejh Muhamed ibn Salih el-Usejmin je rekao: “Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Kada umrlog zakopaju u kabur…’, temelje se na preovladavajućem stanju, a na preovladavajuće stanje se ne primjenjuje princip suprotnog značenja. Prema tome, ako čovjek bude bačen, na kopnu ili u moru, doći će mu dva meleka i ispitivati ga.” (Šerhu akidetis-sefarinijjeti, 1/433).

Zaključno, bez obzira na fizičko stanje tijela nakon smrti, iskušenje kabura i ispitivanje od strane Munkira i Nekira primjenjuje se na sve ljude. Allah je kadar da upravlja ovim procesom na način koji je samo Njemu poznat, osiguravajući da se svako suoči s posljedicama svojih djela i odgovora.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here