Sura El-Fil (Slon) i Njeno Značenje

Sura El-Fil, poznata kao Slon, mekanska je sura koja se sastoji od pet ajeta i ubraja se među najkraće sure u Časnom Kur’anu. Ona sadrži jedno od najkraćih kur’anskih kazivanja, usredotočeno na priču o vlasnicima slona, tj. abesinskom tiraninu Ebrehi i njegovoj vojsci. U ovom kazivanju, ističe se kako je Allah uništio njihovu moćnu vojsku koristeći najslabije stvorenja – ptice. Allahove vojske obuhvataju nebesa i Zemlju, a samo On zna njihov broj i snagu.

Priča o vlasnicima slona prikazuje kako su malene ptice pobijedile ogromne slonove i Ebrehinu brojnu, naoružanu vojsku. Ova vojska, služila je tiraniji i zabludi, ali je na kraju doživjela poniženje, poraz i uništenje.

Povijesni Kontekst Sure

Pozadina objave ove sure veže se za događaj poznat kao “godina slona”. Abesinski vladar Jemena, Ebreha ibn Ešrem, bio je ogorčen prizorom hodočasnika koji su posjećivali Ka’bu. Da bi ih odvratio, izgradio je monumentalnu crkvu, “Al-Qalis”, u gradu Sani, s ciljem da ovaj grad postane glavni politički i vjerski centar. Međutim, Arapi su smatrali ovu crkvu uvredom, otvoreno je nepoštivajući, što je Ebrehu dovelo do odluke da povede vojsku na Mekku i sruši Ka’bu.

Ebreha je okupio ogromnu vojsku s kojom Kurejšije i drugi Arapi nisu mogli parirati. Vojska je uključivala velikog slona, a neke predaje spominju čak trinaest slonova. Godine 571. po Isau, Ebreha je krenuo prema Ka’bi.

Nekoliko arapskih plemena pokušalo je spriječiti napredovanje Ebrehine vojske, ali su ubrzo poražena, a njihovi poglavari zarobljeni. Ebreha je stigao do mjesta Zul-Medžaz (Zel Majaz) blizu Mekke, gdje je njegov glavni slon odbio ići dalje, bez obzira na udarce i prisilu. Kada su ga usmjerili prema Šamu, slon je krenuo, ali se ponovo zaustavio kad su ga okrenuli ka Mekki.

Zaštita Ka’be

Jedna od zanimljivosti iz knjiga sira je da je mjesto gdje se slon uzjogunio, El-Senijje, isto mjesto gdje je kasnije Poslanikova deva El-Kasva odbila dalje ići na putu prema Hudejbiji. Ashabi su pokušavali natjerati devu da se pokrene, ali Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio je da je zaustavljena Božijom voljom, baš kao i Ebrehin slon.

Na putu prema Mekki, Ebreha je zaplijenio deve, uključujući i dvije stotine deva koje su pripadale Abdul Muttalibu, djedu Poslanika. Abdul Muttalib je hrabro otišao do Ebrehe tražeći povrat deva, a na pitanje zašto ga brinu deve više od Ka’be, odgovorio je: “Ja sam vlasnik deva i brinem se o njima, a Ka’ba ima svog Gospodara Koji će je štititi.”

Uništenje Ebrehine Vojske

Kada je Ebreha naredio napad na Mekku, pojavila su se nepregledna jata ptica. Svaka ptica nosila je po tri kamena, jedan u kljunu i dva u kandžama, i bacajući ih na vojsku, uzrokovala teške povrede i smrt. Tako je moćna vojska bila uništena, a Ka’ba spašena.

Ovaj događaj poznat je kao “godina slona” i predstavlja značajan trenutak u arapskoj povijesti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen je upravo u toj godini, 571. godine.

Pouke Iz Sure El-Fil

Komentatori Kur’ana kažu da je ova sura objavljena kako bi podsjetila ljude na događaj rušenja Ka’be i dokazala da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, uistinu Allahov Poslanik. Sura nas uči da Allah uništava tirane koristeći vojske koje oni nikada ne bi očekivali, te da je zaštitio Ka’bu i ukazao na Njegovu apsolutnu moć i zaštitu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here