U islamu, namaz (molitva) predstavlja jedan od pet ključnih stubova vjere. Muslimani su obavezni obavljati namaz pet puta dnevno, što je jasno propisano Kur’anom i hadisima. Ova obaveza se smatra temeljem vjerničkog života i ključnim elementom islama.

Pitanje da li muslimanka može stupiti u brak s muškarcem koji, iako tvrdi da poštuje vjeru, ne obavlja namaz zbog navodnih “opravdanih razloga” je vrlo osjetljivo i kompleksno. Islamski učenjaci se slažu da je namaz izuzetno važan i da njegovo izostavljanje može imati ozbiljne vjerske posljedice.

Namaz nije samo fizički čin, već simbolizuje duhovnu povezanost muslimana s Allahom. Hadis koji prenosi Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Granica između nas i licemjera je namaz, pa ko ga ostavi, učinio je nevjerstvo.” (Muslim). Ova izjava ukazuje na značaj namaza u razlikovanju vjernika od nevjernika ili licemjera.

Još jedan hadis naglašava važnost namaza: “Prvo što će čovjek biti upitan na Sudnjem danu je namaz: ako namaz bude ispravan, biće ispravna i primljena ostala djela; ako namaz ne bude ispravan, neće biti primljena ni ostala djela, makar ih bilo mnogo kao morske pjene.” Ovo jasno pokazuje da namaz ima središnje mjesto u islamu i da se ostala djela vrjednuju kroz prizmu obavljanja ove obaveze.

Ibn Hazm, poznati islamski učenjak, rekao je: “Poslije širka nema većeg grijeha od toga da čovjek izostavi namaz ne klanjavši ga dok ne istekne njegovo vrijeme.” Također, Sejhul-islam Ibn Tejmijje je naglasio: “Ko ustraje na izostavljanju namaza veliki je nesretnik, propalica i prijestupnik.” Ove izjave islamskih učenjaka jasno ukazuju na ozbiljnost izostavljanja namaza.

U vezi s pitanjem braka, islamski stav je da muslimanka ne bi trebala stupiti u brak s muškarcem koji ne obavlja namaz. Poštovanje vjere je važno, ali samo poštovanje nije dovoljno. Prakticiranje vjere kroz obavezne ibadete, kao što je namaz, ključni je aspekt muslimanskog identiteta i pobožnosti.

U islamu ne postoji opravdan razlog za svjesno izostavljanje namaza. Čak ni borba na bojnom polju nije valjan izgovor za propuštanje ove obaveze. Svaki musliman mora naći način da obavi namaz bez obzira na okolnosti. Šejtan može zavesti ljude različitim izgovorima, ali u suštini, nema opravdanja za izostavljanje namaza.

Stoga, muslimanka koja ozbiljno shvata svoju vjeru i želi živjeti prema islamskim principima, treba se pažljivo odnositi prema izboru partnera. Udaja za muškarca koji ne klanja može dovesti do vjerskih i duhovnih konflikata te udaljavanja od islamskih vrijednosti. Klanjanje nije samo obaveza već i izraz predanosti Allahu i ključni dio islamskog života.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here