Salijevanje strave predstavlja pagansko vjerovanje koje nema utemeljenja u islamskom šerijatu. Nije zabilježeno da je takva praksa postojala u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti kod prvih generacija muslimana. Umjesto toga, prakticiralo se učenje”rukje” ili odučavanje, što ima osnovu u islamskom učenju.

Salijevanje strave je običaj koji se često povezuje s nepismenim ili polupismenim ženama koje, prema uvjerenju, mogu koristiti olovo i vatru kako bi “čitali” ili tumačili sudbinu ili stanje bolesnika. Ova praksa uključuje rastapanje olova na vatri, pri čemu se bolesniku ili mjestu boli salijeva rastopljeno olovo, uz izgovaranje nekih riječi ili “čarolija”. Olovo se potom baca na raskršće gdje, prema vjerovanju, osoba koja prva stane na to mjesto preuzima bolest ili problem osobe kojoj je strava salijevana.

Ova praksa je sujevjerje i u potpunosti je protivna islamskom učenju. Islamski koncept vjere oslanja se na čistu vjeru u Allaha i traženje Njegove pomoći i zaštite. Korištenje olova za tumačenje sudbine ili liječenje je potpuno neopravdano i smatra se kao oblik magije, što je zabranjeno u islamu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, strogo je zabranio nošenje talismana, amajlija ili bilo kakvih obrednih predmeta zaštite jer vjernik vjeruje da je Allah taj koji ga čuva i zaštiti. Uz to, olovo se ne bi trebalo koristiti ni za “čitanje” sudbine ni za bilo koju drugu svrhu, jer to nije u skladu s islamskim načelima.

Umjesto da se oslanjaju na takve prakse, muslimani bi trebali tražiti pomoć i zaštitu od Allaha, moliti Njega za ozdravljenje i zaštitu od bolesti i problema. Dova ili molitva je najmoćnije sredstvo koje musliman može koristiti u suočavanju s poteškoćama ili bolešću. Islam uči da se vjernik treba obratiti direktno Allahu, otvoriti svoje srce u molitvi i izraziti svoje potrebe i brige, vjerujući da će Mu On odgovoriti i pomoći mu.

“Nije dozvoljeno ići pobožnim ženama da liječe sihire salijevanjem strave u olovo. Evo razloga za to: Liječenje sihira dozvoljeno je samo učenjem Kur’ana i dova. Salijevanje strava u olovo je vid gatanja jer se kroz olovo želi vidjeti šta je prepalo čovjeka! A gatanje je zabranjeno hadisom: ‘’Ko ode gataru i povjeruje mu, porekao ono što je objavljeno Muhammedu.’’”(Mr. Elvedin Huseinbašić)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here