Pitanje: Esselamu alejkum, jedan džematlija ostavio je sljedeće pitanje: Imao je štednju 5 godina u banci, kad mu je istekla štednja, tražio je izvadak o svim uplatama gdje je evidentiran i priliv kamate te sad se želi riješiti te kamate. Svjestan je da nema hajra u tome novcu niti nagrade gdje god da ga dadne. Da li je bolje da tu kamatu dadne za džamiju, socijalno ugrožene i siromašne ili negdje drugdje?

Odgovor: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Kamata (riba) je strogo zabranjena u islamu, i njeno uzimanje ili davanje je veliki grijeh. Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, su jasno upozorili na ozbiljnost ovog grijeha. S obzirom na to, muslimani bi trebali izbjegavati bilo kakvo poslovanje koje uključuje kamatu.

Što se tiče raspolaganja kamatom:

  1. Odvajanje kamate od halal imetka: Nakon što dođe u posjed kamatnog iznosa, musliman je dužan da taj iznos odvoji od ostatka svog imetka jer je to novac stečen na nedozvoljen način.
  2. Rješavanje kamate: Novac od kamate ne treba ostaviti banci. Umjesto toga, musliman ga treba iskoristiti na način koji ne donosi nagradu, jer je izvor tog novca haram. Cilj je riješiti se tog imetka na način koji može biti od koristi ljudima, ali bez namjere dobivanja sevapa (nagrade).
  3. Gdje udijeliti kamatu:
    • Siromašni i miskini: Najbolje je kamatni iznos dati siromašnim i potrebitim osobama. Time se bar na neki način smanjuje šteta od haram imetka, jer pomaže onima koji su u potrebi.
    • Javni interes: Kamatu se može uložiti u opće dobro, poput javnih objekata, infrastrukture ili mjesta koja ne pripadaju direktno vjerskim ustanovama. Primjeri su javne toalete, putevi, i slično.
    • Džamije i vjerske institucije: Novac od kamate se ne bi trebao davati direktno džamijama ili vjerskim institucijama za njihove potrebe, jer se to smatra neprimjerenim i nespojivim sa čistoćom tih mjesta.

 

Džematlija bi trebao izdvojiti kamatni iznos iz svog imetka i udijeliti ga siromašnima i potrebnima, ili ga uložiti u opće javne svrhe koje nisu direktno vezane za vjerske institucije. Na taj način, iako se ne može postići nagrada, smanjuje se negativan utjecaj haram imetka.

A Allah najbolje zna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here