Mess, ili šejtanski dodir, predstavlja direktan uticaj džinna na čovjeka putem prohtjeva, strasti ili prekomjerne ljubavi. Ponekad se džinni uznemire zbog postupaka ljudi, kao što su slučajni dodiri, prolivena vrela voda ili uriniranje na njih. Drugi put, džinni mogu djelovati na ljude bez ikakvog očitog razloga.

Allah Uzvišeni kaže: “Oni koji se bave kamatom dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio.” (El-Bekare, 275.)

Liječenje messa (šejtanskog dodira) obuhvata dva osnovna pristupa:

Prvi pristup je identifikacija mjesta na kojem se nalazi sihr (magija) kako bi se isti pronašao i uništio. Ovo se smatra najefikasnijim načinom liječenja od sihra, uz Allahovu pomoć. Mjesto sihra može biti otkriveno putem snova, Allahove upute ili čak prisustvom džinna unutar tijela osobe koja se liječi.

Aiša kazuje: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio opsihren do te mjere da mu se činilo da prilazi svojim ženama.“ Sufjan veli: „Ovakva vrsta sihra je najteža.“ Rekao je: „O Aiša, da li znaš da me je Allah upoznao sa onim što sam Ga pitao? Došla su mi dva čovjeka, jedan je sjeo pored moje glave, dok je drugi sjeo pored mojih nogu. Onaj koji je bio pored glave je kazao ovom koji je bio pored nogu: ‘Kakvo je stanje ovog čovjeka?’ Odgovorio je: ‘Opsihren je.’ ‘A ko ga je opsihrio?’ upitao je. Reče: ‘Lebid b. El-E’asam, čovjek iz Benu Zurejka, a on je licemjer.’ Kaže: ‘U čemu je (sihr)?’ Rekao je: ‘U češlju i dlaci (koja je spala prilikom češljanja).’ Pa ga upita: ‘A gdje je to?’ A drugi mu odgovori: ‘U bunaru Zervan (koji se nalazio u bašti plemena Benu Zurejk).“ Aiša veli: „Poslanik je otišao i izvadio taj sihr.“ (Bilježi Buharija, br. 5765., i ovo je njegova verzija i Muslim, br. 2189.)

Drugi pristup je kada se ne zna mjesto sihra. Tada se bolesna osoba liječi na dva načina: korištenjem šerijatski propisane rukje, molitvom Allahu i recitovanjem ajeta iz Kur’ana i hadisa.

Šerijatska rukja se koristi za liječenje različitih stanja kao što su sihr, šejtanski dodir, zavist, urok, epilepsija, ludilo, otrov, ubod, bolovi, bolesti, tuga i druge vidljive i nevidljive bolesti.

Hvala Allahu koji je dao lijek za svaku bolest i koji je Kur’an učinio smjernicom i lijekom.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here