Jednom su Hasanu el-Basriju rekli: “O Ebu Seide, neki ljudi griješe, zatim se pokaju, pa opet ponove grijeh i ponovo se pokaju, i tako stalno. Dokle će tako postupati?” Hasan el-Basri im je odgovorio: “Sve dok šejtan ne izgubi nadu da će ih moći zavesti i uništiti.”

Mudraci i pobožni ljudi su isticali: “Ko sebe potpuno posveti dunjaluku, dunjaluk mu neće pružiti ništa osim grobnog mjesta u kojem će biti sahranjen. Nasuprot tome, ko se posveti Allahu, Allah će mu dati Džennet, prostran koliko nebesa i Zemlja.”

Kur’an je jedini prijatelj koji te nikada neće izdati ili napustiti. Vjernici će pronaći Kur’an sa sobom u kaburu, na Sudnjem danu, pa čak i u Džennetu. Kur’an je prijatelj koji donosi samo korist, zagovara za tebe na Sudnjem danu i povećava tvoje deredže u Džennetu zbog njegovog učenja na dunjaluku.

Da li zaista misliš da su dobri i pobožni ljudi bez grijeha? Oni jednostavno kriju svoje grijehe i ne čine ih javno. Oni traže oprost, a ne ustrajavaju u grijesima. Priznaju svoje grijehe bez opravdavanja. Potišteni su zbog svojih grijeha, a ne ohole se.

Sirijski mislilac i pisac Halil Mikdad je rekao: “Prije islama, bili smo raspršena plemena koja su čuvala ovce i deve. Zatim je došao islam i ujedinio nas u jedan ummet koji je predvodio druge narode. Međutim, kada smo napustili islam, postali smo poput stada koje drugi narodi vode.”

Jednom je neki čovjek zatražio savjet od ashaba Ebu Derde, r.a., i zamolio ga da mu oporuči nešto korisno. Ebu Derda, r.a., mu je rekao: “Sjeti se Dana kada će sve tajne postati javne.”

Molim Allaha da naša skrivena djela budu bolja od naših javnih djela. Amin!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here