Bilo jedno dijete koje se pripremalo da dođe na Svijet.

Jednog dana ono upita Gospodara:

– Gospodaru, rekli su mi da ćeš me sutra poslati na Svijet, ali ja sam tako sitan i nemoćan, kako ću živjeti tamo?

– Od svih meleka izabrao sam jednog za tebe. On će te čekati i štititi.

– Svaki dan će ti pjevati i smiješiti se.

– Tako ćeš ti osjetiti njegovu ljubav i bit ćeš sretan.

– Dobro, kako ću ih razumjeti kad mi nešto kažu, kada ne znam njihov jezik?

– Melek će ti govoriti najljepše i najslađe riječi, koje ćeš moći čuti na Svijetu i pažljivo i sa ljubavlju će te naučiti da pričaš.

– Dobro, Gospodaru, šta ću raditi kada poželim pričati s Tobom?

– Tvoj melek će te naučiti da mi se moliš, šireći svoje ruke.

– Čuo sam da na Zemlji ima dosta loših ljudi, ko će me štititi?

– Tvoj će te melek stalno štititi, pa bilo to i po cijenu njegovog života.

-Ali ja sam veoma tužan što Te više neću moći vidjeti.

– Tvoj će ti melek uvijek o meni pričati i naučit će te pute¬vima koji vode do mene.

Tada u dženetu/raju nastade tišina i glasovi sa Zemlje dopriješe do njega.

Dijete shvati da treba da ide i postavi posljed¬nje pitanje:

– Gospodaru, ako sad trebam ići, molim Te reci mi kako se zove moj melek.

– Nije važno kako se zove, ti ćeš ga MAJKO zvati.

Pripremio: Amir Beširević

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here