Na Sudnjem danu, bit će ljudi zadržani na Sirat-ćupriji, mostu iznad Džehennema. Dok se drugi kreću naprijed, njih će džehennemski plamenovi pržiti, džehennemske kuke trgati, i gledat će dolje u vatru koja bijesno huči, čekajući one koji će pasti. Ovi ljudi neće moći nastaviti zbog svojih loših djela, a jedno od tih djela bit će omalovažavanje svog brata u vjeri.

Kada se obračun i vaganje djela završe, vjernici će biti pozvani da pređu preko Sirat-ćuprije. Nevjernici i mušrici će već biti bačeni u Džehennem, dok će vjernici koračati prema Džennetu. Prelazak preko Sirat-ćuprije za mnoge neće biti lak, jer je to jedno od najvećih iskušenja Sudnjeg dana. Sirat je most tanji od vlasi kose i oštriji od sablje, prepun klizavih površina i opasnih kuka koje će mnoge noge učiniti nestabilnim.

Sirat prolazi kroz džehennemske tmine, povremeno osvijetljene plamenovima, a njegova dužina je nepoznata. Neki učenjaci kažu da je dugačak nekoliko hiljada godina hoda, ali samo Allah zna njegovu stvarnu dužinu. Prelazak preko njega bit će različit za svakog pojedinca, zavisno o njihovim djelima. Selman el-Farisi prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Postavit će se Sirat iznad Džehennema, pa kada ga meleki ugledaju, prestravljeni će reći: ‘Zar ima neko da će preći preko njega?’ Allah će odgovoriti: ‘Preći će onaj kome Ja dozvolim da pređe.’” (Hakim)

Meleki, koji su čisti i pokorni Allahu, bit će zaprepašteni prizorom Sirata, a što je s nama, ljudima, koji griješimo?

Svjetlo vjernika na Siratu

Na Sudnjem danu, Allah će svakom vjerniku dati svjetlo, kao i licemjerima. Kada se krene prema Siratu, svjetlo licemjera će biti oduzeto, i oni će biti bačeni u Džehennem. Vjernici će prelaziti prema jačini svog svjetla, koje će ovisiti o njihovim djelima. Neki će imati svjetlo veliko kao brdo, drugi kao palma, dok će najslabije svjetlo biti poput prsta koji se pali i gasi.

Prelazak preko Sirata neće biti lagan. Prema hadisu Ebu Hurejre, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Ljudi će prelaziti preko Sirata različitim brzinama, shodno njihovim djelima. Neki će proći poput munje, neki poput vjetra, neki kao konjanici, dok će drugi prelaziti sporo i bolno.” (Buhari)

Kuke na Siratu

Bit će i onih koje će zahvatiti džehennemski plamen, dok će kuke trgati njihove dijelove tijela, ali će na kraju preći. Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iz Džehennema se protežu kuke koje će dokačiti ljude prema njihovim djelima. Neki će pasti u Džehennem, dok će drugi biti potrgnuti, ali će se spasiti i preći.” (Muslim)

Zadržani na Siratu

Neki ljudi će biti zadržani na Siratu zbog svojih loših djela, poput omalovažavanja svoje braće u vjeri. Oni će gledati u džehennemsku vatru ispod sebe, sve dok ih musliman kojeg su omalovažavali ne vidi i ne zamoli Allaha da im oprosti. U hadisu se kaže: “Ko omalovažava muslimana, Allah će ga zadržati na mostu iznad Džehennema sve dok se ne oslobodi od onoga što je rekao.” (Ebu Davud)

Zadnji prelazak

Zadnji čovjek koji će preći Sirat bit će onaj koji će stalno padati i ustajati, izložen velikim mukama. Kada pređe, okrenut će se prema Siratu i reći: “Slavljen neka je Onaj koji me spasio od tebe! Allah mi je dao što nije nikome drugom: vidio sam svoju kaznu i Allah me spasio.” (Buhari i Muslim)

Šta nakon Sirata

Nakon prelaska Sirata, vjernici će biti zaustavljeni između Dženneta i Vatre kako bi izmirili račune jedni s drugima. Kada to završe, bit će im dozvoljeno da uđu u Džennet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Bit će im jasniji put ka njihovim nastambama u Džennetu nego što im je bio ka njihovim nastambama na dunjaluku.” (Buhari)

Istinski sretnik je onaj koji još na dunjaluku pređe Sirat, pripremajući se svojim imanom i djelima za ovaj neminovni prelazak. Čovjek treba činiti što više dobrih djela i kloniti se grijeha, jer će svaki grijeh izbrisati jedno dobro djelo. Na Sudnjem danu, bit ćemo u velikoj potrebi za dobrim djelima, a loša djela će nas koštati. Neka nas Allah uputi i pomogne da pređemo Sirat i stignemo do Dženneta. Amin.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here