U suri Nuh, ajeti 10-11, Allah, dž.š., kaže: “Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati.” Ibn Kesir, veliki islamski učenjak, komentarišući ove ajete, ističe da ako se ljudi pokaju Allahu, traže oprost i pridržavaju se Njegovih naredbi, Allah će im povećati opskrbu. Blagoslovi će se spustiti sa nebesa i Zemlje, donoseći obilje u biljkama, povećanu proizvodnju mlijeka od životinja, i darivanje djece i imetka. Takođe će imati bašče kroz koje teku rijeke, preplavljene raznovrsnim voćem.

U drugom ajetu, iz sure Hud, ajet 3, Allah, dž.š., obećava: “…od Gospodara svoga oprosta tražite i pokajte se, a On će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom dat će zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete – pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu.” Ovi ajeti jasno pokazuju da iskreno pokajanje i traženje oprosta donose blagodati i sigurnost na ovom svijetu i na Ahiretu.

  • Pokajanje i traženje oprosta: Izvor milosti

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Allah će onoga ko pretjerano traži Njegov oprost osloboditi svake žalosti, naći mu izlaz iz svih nevolja i opskrbiti ga sredstvima koja nije mogao očekivati.” (Ahmed i Ebu Davud). Ovo ukazuje na ogromnu moć pokajanja i traženja oprosta. Kroz pokajanje, vjernici se mogu osloboditi tuga i poteškoća, dok Allah otvara vrata neočekivane opskrbe.

  • Oslanjanje na Uzvišenog Allaha: Izvor sigurnosti

Allah, dž.š., u suri Et-Talak, ajet 3, kaže: “…i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.” Ovaj ajet naglašava važnost oslanjanja na Allaha. Kada se vjernici potpuno pouzdaju u Njega, Allah će ih osloboditi svake žalosti i brige, te ih opskrbiti na načine koje nisu mogli ni zamisliti.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ako se budete oslanjali na Allaha onako kako se na Njega treba oslanjati, On će vas opskrbiti kao što opskrbljuje ptice; izlaze ujutro praznih želudaca i vraćaju se siti.” (Tirmizi). Ibn Redžeb je komentarisao ovaj hadis, rekavši da je oslanjanje na Allaha jedan od najvećih razloga za dobivanje opskrbe.

  • Potpuno pouzdanje u Allaha

Oslanjanje na Allaha znači prepoznati vlastitu nemoć i potpuno se osloniti na Njegovu moć i milost. To uključuje vjeru da Allah, dž.š., upravlja svemirom i da su svi poslovi stvorenja pod Njegovom voljom. On je Taj koji daje, stvara, daruje i uskraćuje blagodati, daje bogatstvo, zdravlje, bolest, život i smrt. Za one koji se u potpunosti pouzdaju u Njega, Allah je uvijek pouzdan izvor.

  • Korištenje dunajlučkih sredstava

Oslanjanje na Allaha ne znači napuštanje dunjalučkih sredstava. Naprotiv, Allah je naredio da koristimo sva moguća sredstva, ali s čvrstim uvjerenjem da je opskrba u potpunosti u Njegovim rukama. U suri El-Džuma, ajet 10, Allah kaže: “A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.” Vjernici su dužni koristiti halal sredstva, uz vjeru da je Allah jedini opskrbitelj.

Iskreno pokajanje, traženje oprosta i potpuno oslanjanje na Allaha donose obilje blagodati i sigurnost. Vjernici koji se pouzdaju u Allaha i koriste sredstva koja im je On dao, mogu očekivati Njegovu milost i opskrbu na ovom i budućem svijetu. Podsjetimo se riječi iz sure Ez-Zarijat, ajet 58: “…opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here