O tome da umrli čuje i prepoznaje posjetitelje

Ibn ‘Abd el-Berr prenosi vjerodostojan hadis od Poslanika, s.a.v.s., koji kaže: “Nijedan musliman ne prođe pored kabura svog brata kojeg je poznavao na dunjaluku i nazove mu selam, a da mu Allah ne povrati dušu da mu selam uzvrati.”

Obraćanje mrtvima u islamu

U Sahihima Buharije i Muslima postoji više predaja koje opisuju kako je Poslanik, s.a.v.s., nakon bitke na Bedru stao iznad šehida i dozivao ih po imenima, pitajući ih jesu li se uvjerili u istinitost Božijih obećanja. Kada ga je Omer, r.a., upitao kako može razgovarati s mrtvima, Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio da oni čuju njegove riječi jednako dobro kao i živi, ali nisu u stanju odgovoriti.

Hadisi o čujnosti umrlih

Postoji autentična predaja koja kaže da umrli čuje korake onih koji ga ispraćaju kada odlaze od njega. Poslanik, s.a.v.s., je također propisao da se stanovnicima kabura naziva selam na način kao da su živi, rekavši: “Es-selamu ‘alejkum, dare qawmin mu’minin” (Mir neka je na vas, kućo naroda vjerničkog).

Svi muslimani su se složili o svijesti umrlih

Muslimani prve generacije su se složili da je umrli svjestan posjeta živih i da mu to pričinjava radost. Ebu el-Dunja u svojoj knjizi “Kitab el-qubur” navodi predaje koje potvrđuju da umrli osjeća radost kada mu dođe posjetitelj.

Aišina predaja

Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nijedan čovjek ne posjeti mezar svog brata i ne posjedi kod njega, a da mu se ovaj ne obraduje i ne uzvrati mu (selam, govor), sve dok ne ustane!”

Ebu Hurejrina predaja

Ebu Hurejre, r.a., kaže da kada čovjek prođe pored kabura svog brata kojeg je poznavao i nazove mu selam, ovaj mu selam uzvrati i prepozna ga. Ako prođe pored kabura nekoga koga nije poznavao i nazove mu selam, ovaj mu također uzvrati na selam.

Snoviđenja o umrlih

Postoje brojni snovi koje muslimani smatraju vjerodostojnim, a u kojima umrli komuniciraju s živima. Ovi snovi ukazuju na to da umrli prepoznaju posjete živih i osjećaju radost zbog njih. Na primjer, jedan čovjek je sanjao ‘Asima el-Džahderija kako mu kaže da se umrli sastaju i primaju vijesti o živima svakog četvrtka navečer i petkom ujutro.

Posjete mrtvih

Muhammed ibn el-Husejn prenosi od Jahje ibn ebu Bekira da umrli znaju za svoje posjetioce petkom, te dan prije i dan poslije toga. Također, El-Dahhak kaže da ko posjeti kabur subotom prije izlaska sunca, umrli će znati za tu njegovu posjetu zbog značaja petka.

Učenja i dove za umrle

Muslimani su prakticirali učenje Kur’ana i dove za umrle kod njihovih kabura. Ovaj običaj potiče iz predaja koje govore o tome da umrli čuju i osjećaju prisustvo živih. El-Hasan el-Qassab prenosi da je sa Muhammedom ibn Waslom svake subote odlazio do mezarluka, gdje su učili dove i nazivali selam umrlima.

Zaključak

Umrli u islamu nisu smatrani nesvjesnima; naprotiv, vjeruje se da su svjesni posjeta živih, prepoznaju ih i raduju im se. Ovo uvjerenje potkrepljuju mnoge predaje, hadisi i snovi koji govore o komunikaciji između živih i mrtvih, te o koristi koju umrli imaju od dova i učenja Kur’ana kod njihovih kabura. Islam nalaže poštovanje prema umrlima i propisuje određene postupke prilikom posjete mezarima, što sve ukazuje na njihovu svjesnost i povezanost s ovim svijetom.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here