Pitanje: Es-selamu ‘alejkum! Da li se muškarac treba okupati kada mu se, prilikom naslađivanja sa svojom ženom, pojavi na spolnom organu zbog uzbuđenosti neka sluz? To dakle nije sperma i nije bilo dodirivanja spolnih organa (općenja) već samo naslađivanje. Da li se tada čovjek smatra džunupom i da li se treba okupati?

Odgovor: We alejkumu selam! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Kada se dva spolna organa dodirnu, obavezno je kupanje (gusul)” – tj. kada glava muškog spolnog organa nestane u ženskom tijelu, makar ne izašla sperma ili kada se intimna mjesta kod muškarca i žene dodirnu. Kada je neko džunup, tj. kada iz njega izađe sperma, bilo da se radi o muškarcu ili ženi, u snu ili na javi, te nakon spolnog općenja ili dodira spolnih organa, bez obzira je li došlo do ejakulacije ili ne, obavezan je gusul. Pod ejakulacijom se podrazumijeva izlazak sperme sa osjećajem strasti, bilo to u snu ili na javi, muškarcu ili ženi, jer Uzvišeni Allah kaže: ”A ako ste džunupi, onda se okupajte” (El-Maide, 6).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Kada (čovjek) sjedne između ženina četiri kraka (nogu i ruku) i intimna mjesta se dodirnu, kupanje postaje obavezno.” En-Nevevijj, u komentaru hadisa, kaže: ”Svi učenjaci se slažu da ono što obavezuje kupanje jeste ulazak glave muškog spolnog organa u ženski toliko da se ne vidi.”

Sluz koja se pojavi prilikom naslađivanja sa svojom ženom naziva se mezijj. Ona kvari abdest, ali nije obaveza kupati se prilikom istjecanja mezijja ako nije došlo do dodirivanja spolnih organa.

Islamski učenjaci definirali su ovu tečnost kao “bijela bistra sluzava tekućina koja izlazi prilikom nadražaja ili razmišljanja o spolnom općenju”. Postoje određeni propisi vezani za mezijj:

  1. Nečistoća: Islamski učenjaci jednoglasno smatraju mezijj nečistoćom, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Kada vidiš mezijj, operi svoj spolni organ” .
  2. Kvari abdest: Istjecanje mezijja kvari abdest, po jednoglasnom stavu učenjaka, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Neka opere spolni organ i neka abdesti” .
  3. Nema obaveze kupanja: Nije obaveza kupati se prilikom istjecanja mezijja, po konsenzusu islamskih učenjaka, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Ne čini tako (ne trebaš se kupati zbog istjecanja mezijja), nego kada vidiš mezijj, operi svoj spolni organ i abdesti potpunim abdestom za namaz, a kada vidiš spermu, tada se trebaš kupati” .
  4. Pranje spolnog organa i testisa: Kada muškarac vidi mezijj, propisano je da prilikom pranja spolnog organa zajedno sa spolnim organom opere i testise, na osnovu hadisa Abdullaha ibn Sa‘da el-Ensarija: “Pitao sam Allahovog Poslanika o tečnosti koju vidim nakon džunupluka, pa mi je kazao: ‘To je mezijj, a svaki energičan muškarac izbacuje mezijj, zbog te tečnosti operi svoj spolni organ i testise, i abdesti kao za namaz’” (Ebu Davud, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) .
  5. Čišćenje odjeće: Ako mezijj uprlja odjeću, većina islamskih učenjaka smatra da je obavezno oprati tragove mezijja kao što se to čini prilikom čišćenja drugih vrsta nečistoće. Po mišljenju imama Ahmeda, nije stroga obaveza potpuno oprati vodom, već je dovoljno poprskati vodom, na osnovu predaje Sehla ibn Hanifa, r.a., u kojoj stoji: “Imao sam veoma mnogo problema sa mezijjem i zbog toga sam se često kupao, pa sam upitao Allahovog Poslanika o tome, a on je kazao: ‘Dovoljan ti je abdest.’ Upitao sam: ‘Šta da učinim s odjećom na koju je kanuo mezijj?’ Kazao je: ‘Dovoljno ti je da uzmeš šaku vode i da njome poprskaš mjesto na odjeći koje je ukapano mezijjem’” (Ebu Davud, Tirmizi, Darimi, Ibn Huzejme, šejh Albani i E‘azami kazali su za ovaj hadis da je hasen – dobar) .
  6. Ne kvari post: Prema ispravnom mišljenju, istjecanje mezijja ne kvari post .

Dakle, ako se prilikom naslađivanja sa svojom suprugom pojavi mezijj, nije obavezno kupati se, ali je obavezno oprati spolni organ i abdestiti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here