Jednog dana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao je predavanje svojim ashabima dok je sunce zalazilo, obasjavajući vrhove brda. Poslanik, s.a.v.s., reče: “Ono što je ostalo od ovog svijeta u poređenju sa onim što je već prošlo, je kao ono što je ostalo od dana u poređenju sa onim što je već proteklo.”

Često zaboravljamo koliko je ovaj svijet prolazan i kako je naše vrijeme ograničeno. Trebamo se prisjetiti Allahovih riječi: “A onoga Dana kada dožive ono čime im se prijeti, učiniće im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta!” (El-Ahkaf, 35). Uzvišeni Allah također kaže: “A njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino ostali.” (En-Naziat, 46).

Jednog dana, dok je sunce bilo na zalasku, Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio je svojim ashabima, rekavši: “Ono što je ostalo od ovog svijeta u poređenju s onim što je već prošlo, isto je kao što je preostalo od ovog dana u poređenju s onim što je već prošlo.” (Hadis koji prenosi imam Tirmizi, hadis je hasen).

Svako od nas bi trebao razmisliti o ovom hadisu. Zapitajmo se, šta je naš udio u preostalom vremenu ovog svijeta? Onaj ko iskreno razmisli, shvatiće da je često obmanut i da je sanjao o prolaznim stvarima, prodajući vječnu sreću za nešto što nema pravu vrijednost. Ako tragamo za Allahom i vječnošću, Allah će nam dati i udio u ovom svijetu i omogućiti nam da u njemu uživamo. U nekim predanjima se navodi: “O sine Ademov, kupi Ahiret svojim dunjalukom, zadobit ćeš oba. Nemoj prodati svoj Ahiret za dunjaluk, izgubit ćeš oba.” (Ebu Nu’ajm bilježi kao riječi Hasana el-Basrija sa dobrim senedom).

Učenjaci selefa su govorili: “O sine Ademov, ti trebaš svoj udio u dunjaluku, ali ti je još potrebniji tvoj udio u Ahiretu. Ako daš prednost svom udjelu u dunjaluku, upropastićeš svoj udio u Ahiretu, a i dunjalučki udio će ti biti u opasnosti. Ako daš prednost svom ahiretskom udjelu, znaj da ćeš uspjeti i u dunjalučkom.” (IslamBosna.ba).

Razmišljajući o ovim mudrostima, trebamo se truditi da balansiramo između ovog svijeta i onog što nas čeka na Ahiretu, jer samo tako možemo postići istinski uspjeh i blagostanje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here