Ženska tuga u svjetlu Kur’ana

Majka Musaova, a.s., suočila se s ogromnim bolom kad je morala staviti svog tek rođenog sina u rijeku. No, Allah opisuje trenutak kada joj je dijete vraćeno ovim riječima: “I vratismo ga majci njegovoj da se raduje i da ne tuguje…” (El-Kasas, 13).

U drugom primjeru, ajet u kojem se govori o Allahovoj uputi Poslaniku, s.a.v.s., o postupanju prema ženama, završava se riječima: “Najlakše će tako one radosne biti i neće se žalostiti i tako će sve onim što im ti daješ zadovoljne biti.” (El-Ahzab, 51).

Osvrt na Merjeminu tugu

Kada je Merjem, a.s., kao djevica trebala roditi, osjećala je strah i očaj zbog moguće osude naroda. U tom trenutku joj je bilo rečeno: “I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: ‘Ne žalosti se!'” (Merjem, 24).

Refleksija na žensku tugu

Ovi ajeti nam pokazuju dubinu ženske tuge i boli. Žene su, u nekim predajama, opisane kao “staklenke” zbog svoje krhkosti. Stoga, treba postupati s njima s posebnom pažnjom i nježnošću.  

  • Majka: Ne lomi majčino srce ni jednom riječju, čak ni svojim bolom i jaukanjem uslijed bolesti.
  • Sestra: Ne lomi srce svoje sestre ismijavanjem.
  • Supruga: Ne lomi srce svoje supruge odbacivanjem i zapostavljanjem.
  • Kćerka: Zagrli svoju kćerku, nasmiješi joj se, odgovori joj kada te zove i kada traži nešto od tebe.

Dobročinstvo prema ženama

Približi se Allahu, dž.š., čineći dobročinstvo prema ženama u svom životu. Nikada nemoj unositi tugu u njihova srca. Ne možemo ni zamisliti kolika nas nagrada čeka kod Allaha zbog unošenja radosti i sreće u srca naših majki, supruga, sestara i kćeri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here