Pod okriljem pravde koju islam promoviše, duše nalaze spokoj, uklanjaju se razlozi za neprijateljstvo i mržnju, a život čoveka postaje lepši i mirniji. Islam nalaže poštovanje svake vrste pravde i zabranjuje svaku vrstu nepravde i nasilja. Uzvišeni Allah kaže: “Allah naređuje da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje…” (En-Nahl, 90).

Jedan od predivnih primera pravičnosti u islamu jeste poštovanje prava i dostojanstva radnika. Islam radnika posmatra kao ključnog člana društva, sa njegovim osećanjima i pravima. Islam zahteva da se radniku isplati puna naknada za obavljen posao koji je dogovoren. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Dajte radniku njegovu platu pre nego što se znoj na njegovom licu osuši.” Ko se ne pridržava ovog pravila, suočava se sa velikom kaznom na Sudnjem danu. Allahov Poslanik je rekao: “Uzvišeni Allah poručuje: ‘Ja ću se na Sudnjem danu sporiti sa trojicom, a s kim se Ja budem sporio, taj je propao: čovekom koji, zaklinjući se Mojim imenom, nešto obeća, pa to ne ispuni; čovekom koji proda slobodnog čoveka i na taj način ostvari zaradu; i čovekom koji iznajmljenom radniku uskrati zasluženu platu.'”

U nekim predanjima se spominje priča o trojici ljudi zarobljenih u pećini, koje je Allah spasio zbog njihovih dobrih dela. Jedan od njih je spomenuo kako je imao radnika koji je otišao pre nego što je preuzeo svoju platu. Taj čovek je njegovu platu iskoristio i zaradio veliki imetak, koji je kasnije isplatio radniku zajedno sa osnovicom kada se vratio po svoju platu. Zbog ovog čina je zaslužio Allahovu milost. Takva dela čine samo oni koji veruju u Allaha i poseduju visoke moralne kvalitete. Oni se ljubazno ophode prema radnicima, ne opterećuju ih preko njihovih mogućnosti i ne optužuju ih nepravedno kako bi im uskratili nešto što im je ugovorom zagarantovano.

S druge strane, radnik je obavezan da ispoštuje preuzete obaveze i u potpunosti izvrši posao. Odgovoran je za ono što mu je povereno i ne sme iznalaziti lažna opravdanja za eventualne propuste. Ovakav pristup obećava Allahov blagoslov u onome što zaradi za sebe i svoju porodicu. Islam tako stvara harmoniju između poslodavca i radnika, zasnovanu na pravednosti i uzajamnom poštovanju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here