Uzvišeni Allah je objavio: „Nūn. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu, ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud; ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti, jer ti si, zaista, najljepše ćudi i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti, ko je od vas lud“ (El-Kalem, 1-6).

Sura El-Kalem je mekanska sura, objavljena na početku misije Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Razumijevanje perioda u kojem je objavljena ključno je za pravilno tumačenje i pouku ove sure. Prvi ajeti potvrđuju savršenstvo ličnosti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegove vrline i moralne kvalitete kao što su istinoljubivost, poštenje i pravednost. Mušrici Mekke su ga, međutim, nakon odbijanja njegovog poslanstva, optuživali za ludilo i sihr, kako bi odvratili ljude od njega i njegovog poziva.

U ovom tekstu analiziraćemo ajete sure El-Kalem koji ističu važnost uzvišenog morala, znanja, te opasnost laži, licemerstva, ogovaranja i zavisti, kao i konačni ishod vernika i nevernika na ovom i onom svetu.

Sura El-Kalem počinje Allahovom zakletvom perima i onim što oni pišu, naglašavajući značaj i vrednost pera, jer se Allah ne zaklinje osim onim što je uzvišeno i značajno. Vrednost pera je velika, jer omogućava prenošenje znanja i uspostavljanje vere. Vernik ne sme obezvrediti svoje pero time što bi ga koristio za laži, potvore ili nanošenje štete drugima.

Ova sura takođe ističe važnost znanja i morala (ahlaka) u napretku čovečanstva. Znanje i uzvišeni moral su ključni za suprotstavljanje arogantnim i oholim ljudima koji ismevaju Allahove ajete. Allah, dželle šanuhu, hvali Poslanikov ahlak: „Ti si, zaista, najljepše ćudi“ (El-Kalem, 4). Islamski učenjaci tumače da je ahlak sredstvo koje je uzdiglo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pomoću kojeg je delovao među ljudima.

Pravda i moral su od suštinske važnosti u islamu, jer potvrđuju veru i dokazuju da nismo samo teoretičari već živi primer islama. Lep ahlak je rezultat iskrenog verovanja i ibadeta. Nakon što je Uzvišeni Allah zabranio Svom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da se povinuje lažovima, objavio je ajete koji opisuju njihove osobine: „I ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena, klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi, škrca, nasilnika, velikog grješnika“ (El-Kalem, 10-12).

Neposlušni lažovi često se krivo zaklinju kako bi zavarali ljude. Oni klevetaju i prenose tuđe reči, čime pokazuju svoju moralnu iskvarenost. Posle opisa nevjernika i njihovog lošeg završetka, Allah spominje ishod bogobojaznih, koji će uživati u Džennetu: „Za one koji se budu bojali Allaha bit će, zaista, dženneti uživanja u Gospodara njihova – zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti?! Šta vam je, kako rasuđujete?“ (El-Kalem, 34-36).

Na Sudnjem danu, nevernici i munafici će biti pozvani da učine sedždu, ali neće moći, jer su odbijali sedždu na dunjaluku. Sedžda je izraz najveće pokornosti Allahu, pa neka oni koji je sada odbijaju razmisle o posledicama.

Čuvajmo naš namaz i obavljajmo ga iskreno i skrušeno pre nego što nas smrt iznenadi, jer su mnogi pod zemljom koji bi želeli da klanjaju barem dva rekata ili učine jednu sedždu, ali ne mogu. Knjiga je zatvorena, a mastilo osušeno.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here