Dr. hfz. Kenan Musić često spominje na svojim dersovima kako se najčešće šiša utorkom jer tada ima najmanje gužve kod frizera. Ovaj fenomen u našem narodu objašnjava uvaženi Husein Đozo u svojim fetvama.

PITANJE:

Da li je zabranjeno obrezivanje nokata noću, te da li postoje određeni dani kada je zabranjeno šišanje, brijanje, pranje veša itd.?

ODGOVOR:

Prije svega, važno je napomenuti da ove zabrane nemaju karakter vjerskog propisa. Mi se na ta pitanja ne bismo ni osvrtali da se ona ne povezuju sa vjerom. Postoji još čitav niz običaja kojima se u narodu pridaje značaj vjerskog propisa. Ne poričemo da se ovi običaji ne mogu u širem smislu povezati sa vjerom te da nisu nastali u vezi sa nekim vjerskim propisima.

Uzmimo konkretno navedena pitanja. Ovdje je sasvim očito da se radi o principu. U islamskoj koncepciji o čuvanju zdravlja, princip čistoće zauzima posebno mjesto. On ima status ibadeta, čak status dogme, jer je Muhammed, a.s., rekao da je čistoća sastavni dio vjerovanja (imana).

Muhammed, a.s., ukazao je na neke određenije i detaljnije mjere u primjeni čistoće. Preporučio je podrezivanje nokata, šišanje kose, podkresivanje brkova, puštanje brade, upotrebu kozmetike (mirisa) itd. U principu je najstrožije naredio njegovanje lične higijene, u što spadaju spomenute stvari. Međutim, način i sredstva za održavanje lične i opće higijene ne mogu se odrediti jednaput za sva vremena. To je stvar tehničke strane ovog pitanja, stvar opće kulture, ekonomskog razvoja i općih zdravstvenih i higijenskih prilika.

Muhammed, a.s., u cilju održavanja čistoće i higijene usta i zuba upotrebljavao je i preporučivao misvak, jer tada nisu postojale četkice i pasta za zube. Održavao je higijenu noktiju, kose, brade i brkova na način koji je bio primjeren postojećim okolnostima. Vjerovatno je postojao određeni dan i određeno vrijeme kada je obavljao poslove lične higijene. On je to sebi odredio prema vlastitim potrebama, ostavljajući svakome da to isto učini prema mogućnostima i uslovima u kojima živi.

Ukratko, svako bi trebao imati svoj red i raspored za održavanje lične higijene koji najbolje odgovara njegovim uslovima. Svaki čovjek je dužan, naročito u naše doba, racionalno koristiti raspoloživo vrijeme i pravilno ga raspoređivati. Nemoguće je odrediti jedan zajednički red koji bi bio obavezan za sve. Može se reći, na primjer, da je nezgodno i nepreporučljivo po noći rezati nokte zbog mogućnosti ozljede ili kontaminacije hrane, ali se ne može reći da je to po vjeri zabranjeno.

Na pitanje odgovorio: Husein ef. Đozo (Izabrana djela, FETVE II)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here