Predznaci Sudnjeg dana variraju u svojoj prirodi; neki su vezani za zemlju, poput suša i potonuća u zemlju, dok su drugi vezani za ljude, kao što su porast broja žena u odnosu na muškarce i moralni pad, poput rasprostranjenosti bluda i nestanka emaneta. Neki se odnose na nebeske pojave. Jedan od tih predznaka je pojava dima, o čemu postoje razna pitanja.

Kakva je priroda tog dima? Da li se ovaj predznak već dogodio? Koja je mudrost iza njegove pojave?

Ovaj predznak je jasno spomenut u Kur’anu: “Zato sačekaj dan kad će se na nebu vidljivi dim pojaviti, koji će ljude prekriti: ‘Ovo je neizdržljiva patnja!’ Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo sigurno vjerovati.” (Prijevod značenja sure Ed-Duhan: 10-13).

Neki učenjaci vjeruju da se dim već pojavio kao iskušenje Kurejšijama kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio protiv njih zbog njihovog odbijanja njegove poruke. Zbog žestoke gladi i straha, vidjeli su dim na nebu. Ovaj stav zastupa Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, zajedno s nizom drugih učenjaka.

Druga grupa učenjaka smatra da je pojava dima predznak koji tek treba doći, neposredno prije Sudnjeg dana. Ovaj stav zastupaju Ali ibn Ebi Talib, radijallahu anhu, Ibn Abbas, radijallahu anhu, i Ebu Se’id el-Hudri, radijallahu anhu. Hafiz Ibn Kesir smatra ovaj stav jačim, oslanjajući se na hadise koji komentiraju ajet u kojem se spominje dim.

Neki učenjaci su pokušali pomiriti ova dva stava objašnjenjem da postoje dvije pojave dima. Prva pojava se već dogodila nad Kurejšijama kao iluzija izazvana glađu, dok će se druga pojaviti pred Sudnji dan. Ibn Mesud, radijallahu anhu, je rekao: “Dvije su pojave dima, prva se već desila, a druga će dimom ispuniti prostor između neba i zemlje, koja vjerniku neće naškoditi više od prehlade, a nevjerniku će izazvati bol u ušima.”

Zaključak je da je jače mišljenje da se pojava dima još nije dogodila i da je to predznak koji se očekuje. Prema ajetu, dim će se pojaviti na nebu i prekriti ljude, izazivajući patnju. Ono što je zadesilo Kurejšije, bila je vjerojatno iluzija izazvana glađu i nemoći.

Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sudnji dan neće nastupiti dok prije njega ne vidite deset znakova… Pa je naveo: Dim, Dedždžala…” (Bilježi imam Muslim).

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pripremite dobra djela prije šestero: prije izlaska Sunca sa Zapada, prije dima, prije Dedždžala, prije Životinje, prije (vlastite) smrti, prije Općeg događaja.”

Abdullah ibn Ebi Melika navodi da je Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao: “Prošlu noć nisam zaspao sve dok nije svanulo!” – “Zašto?” – upitao sam. “Rekli su da se pojavila zvijezda Repatica, pa sam se pobojao da nije na pomolu pojava dima, te ne zaspah do zore.”

Ova predaja ukazuje na to da je pojava dima predznak Sudnjeg dana, od kojeg se pobojao plemeniti ashab Ibn Abbas, radijallahu anhu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here