Dakle, po pitanju međusobnih susreta i posjeta umrlih duša, postoje različite interpretacije i vjerovanja u islamskoj tradiciji. Prema jednoj interpretaciji, duše vjernika se susreću i posjećuju nakon smrti. Ovaj koncept podržava hadis koji navodi kako se duše umrlih vjernika sastaju i razgovaraju, pitajući jedni za druge. Kroz ovaj hadis, naglašava se divljenje i radost duša umrlih zbog njihovih djela u ovom svijetu.

“U hadisu koji prenose Ebu Ejjub el-Ensari i drugi, a koji bilježi Ebu Hatem u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa, navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada se duša umrlog uzdigne, dočekaju je druge duše i pitaju o živima, te jedni drugima kažu: ‘Ostavite ga dok se ne odmori!’ Zatim mu kažu: ‘Šta radi taj i taj?’, a on kaže: ‘Lijepo je postupao.’ Potom oni kažu: ‘Šta radi taj i taj?’, a on kaže: ‘Zar vam nije došao?’ A oni kažu: ‘Nije’, a potom konstatiraju: ‘Odveden je u bezdan.

Međutim, postoji i stav šejhul-islama Ibn Tejmijje koji sugerira da su susreti duša rezervirani za one koji su uživali u nagradi, dok duše koje trpe kaznu nisu u mogućnosti da se susretnu i posjete. Ovaj stav naglašava različite boravišne položaje duša i njihove sposobnosti da se susretnu u skladu s Allahovom voljom.

Što se tiče detaljnog boravišta duša, vjeruje se da su duše različito pozicionirane kod Allaha, s različitim stepenima blizine. Duše mukarrebuna, ili onih koji su Allahu posebno bliski, imaju privilegiraniji položaj od drugih, dok se duše nalaze na različitim nivoima prema svojim djelima i položajima kod Allaha.

Uzvišeni Allah kaže: ‘Oni koji se budu pokoravali Allahu i Poslaniku bit će s onima kojima je Allah blagodat darovao: s vjerovjesnicima, pravednicima, šehidima i dobrim ljudima; a divno li je to društvo!’ (En-Nisa, 69).

Ova tema također naglašava koncept zajedništva i druženja duša, koji se podudaraju s njihovim djelima i vjerovanjima. To se vidi i na dunjaluku i u berzahu, gdje duše imaju priliku da razgovaraju i susreću se s onima sličnima sebi. Kroz različite hadise i ajete, potvrđuje se ideja da će ljudi biti s onima koje vole i cijene, bilo da su živi ili mrtvi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here