Postavlja se pitanje o sudbini pristalica drugih vjera poput kršćana i Židova u kontekstu islama, tj da li će oni ući u Džennet?

Što se tiče kršćana i židova, Uzvišeni o Njima kaže: ”One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabijci – one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili – doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati! ” (Kur’an, 2:62.)

Kur’an navodi da će oni koji vjeruju u Boga, Sudnji dan i prakticiraju dobra djela, bez obzira na njihovu religiju, biti nagrađeni. To se odnosi na one koji su vjerovali u poslanike i svete spise prije dolaska Poslanika Muhameda a.s. Nakon što je Kur’an objavljen, oni koji ga odbiju, uključujući kršćane i Židove, suočit će se s posljedicama svog odbijanja, uključujući mogući ulazak u Džehennem (Pakao).

Poslanik Muhamed jasno je rekao da će oni koji čuju za njega, ali ga ne slijede, biti stanovnici Džehennema. Dakle, ključno je prihvatiti islam nakon njegove objave. Prije dolaska Muhameda, ljudi su bili na putu spasenja ako su slijedili poslanike svog vremena, poput Mojsija i Isusa. Sada je obaveza svakog pojedinca prihvatiti islam kao istinu i slijediti propise koje je Allah objavio putem Poslanika Muhameda.

Dakle, suština je u tome da se nakon dolaska Poslanika Muhameda a.s, obaveza svakog pojedinca svela na prihvatanje islama kao jedinog puta spasenja. To znači da svi moraju vjerovati u ono što je objavljeno u Kur’anu i slijediti upute koje su date. Oni koji slijede ove upute su pravi vjernici, bez obzira na njihovu prethodnu vjeru ili religiju. Stoga, ključ za ulazak u Džennet leži u prihvatanju islama nakon njegove objave, a ne u prethodnoj religiji ili vjerovanju.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Tako mi Onoga u Čijoj Ruci je moja duša, neće biti ni jedan židov ni kršćanin ovog Ummeta koji za mene čuo a ne bude me slijedio – ili je rekao a ne povjeruje u ono sa čime sam došao – a da neće biti stanovnik Džehennema (Vatre).” (Sahih Muslim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here