Pitanje stavljanja pirsinga na različite dijelove tijela, posebno kada je u pitanju žena koja nosi hidžab, izaziva rasprave među muslimanima. Da bismo bolje razumjeli ovo pitanje, važno je prvo sagledati historijski kontekst i perspektivu ovog oblika ukrasa.

Pirsing, što potiče od engleske riječi “pierce” – probosti, obuhvata ukrašavanje tijela ubacivanjem nakita na neobična mjesta poput uha, nosa, obrva, jezika, usana, pupka, bradavica na grudima i polnog organa. Ova praksa ima dugu historiju i različite kulturološke značajke širom svijeta.

Kada je riječ o stavu islama prema pirsingu, postoje različita mišljenja među islamskim učenjacima:

  1. Bušenje ušiju: Većina učenjaka smatra da je bušenje ušiju radi stavljanja nakita dozvoljeno za žene, jer je to tradicionalni oblik ukrasa i nije povezano s imitiranjem muškaraca.
  2. Pirsing nosa, usana, obrva, jezika: Mišljenja su podijeljena. Neki smatraju da je to prihvatljivo, pod uslovom da ne uzrokuje štetu tijelu i da nije imitacija praksi specifičnih za druge kulture. Drugi su oprezniji i smatraju da to može biti nepotrebno nanošenje boli i unakažavanje izgleda.
  3. Pirsing pupka, polnog organa, bradavica na grudima: Ovi oblici pirsinga nisu često pominjani u islamskim izvorima, ali bi se općenito smatrali neprikladnim zbog osjetljivosti tih područja i potencijalnih zdravstvenih rizika.

Iz perspektive islamskih vrijednosti, važno je razumjeti da je ukrašavanje tijela dopušteno, ali pod određenim uslovima. Nije dozvoljeno oponašati obrasce ponašanja koji su suprotni islamskim principima ili koji predstavljaju imitaciju drugih kultura bez suštinskih koristi ili potrebe.

Ukrasiti se ili uljepšati tijelo, u skladu s islamskim načelima, može biti dopušteno ako nije štetno po zdravlje, nije suprotno moralnim vrijednostima i ako se čini umjereno. Bitno je izbjegavati prakse koje mogu nanijeti štetu tijelu ili koje su povezane s imitacijom neprikladnih obrazaca ponašanja.

Kao što je i ranije napomenuto, stavovi o pirsingu mogu varirati i razlikovati se među muslimanskim učenjacima. Važno je da svaka osoba pristupi ovom pitanju s dubokim razumijevanjem islamskih principa i svestrano razmatra sve aspekte prije nego što donese odluku.

U konačnici, važno je da muslimani teže praksi koja je u skladu s islamskim načelima ljepote, umjerenosti i poštovanja prema tijelu koje je dar od Allaha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here