Pitanje: Selamu alejkum. Da li ćemo već u kaburu znati hoćemo li u Dženet  ili Džehenem?

Odgovor: Bismillahir-rahmanir-rahim. Prema hadisima koje prenosi Abdullah ibn Omer, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada neko umre, pokazivaće mu se mjesto izjutra i uveče. Ako bude od stanovnika Dženneta, pokazaće mu se mjesto u Džennetu, a ako bude od stanovnika Vatre, pokazaće mu se mjesto u Vatri, i tako će biti sve do Sudnjeg dana.” (Buhari, 1379)

Na osnovu ovog hadisa i sličnih, odmah nakon odgovaranja na pitanja meleka, muslimanu će biti pokazano mjesto u Džennetu, dok će nemuslimanu biti pokazano mjesto u Vatri.

Poznata su tri pitanja koja će biti postavljena:

1. Ko ti je Gospodar?

2. Koja ti je vjera?

3. Ko ti je Poslanik?

Musliman koji ispravno odgovori na ova pitanja bit će upućen na mjesto u Džennetu. Međutim, nemusliman koji ne uspije odgovoriti na ova pitanja bit će upućen na mjesto u Vatri.

Također, u hadisu se prenosi da će kada se čovjek položi u grob, do njega doći dva meleka koji će ga upitati o njegovoj vjeri i uvjerenju. Pravovjernik će potvrditi svoju vjeru u Allaha i Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, te će mu biti pokazano mjesto u Džennetu. Međutim, nemusliman ili dvoličnjak neće moći odgovoriti na ova pitanja, te će im biti pokazano mjesto u Vatri.

Dakle, već u kaburu će se znati sudbina pojedinca, da li će biti stanovnik Dženneta ili Džehennema. Ovo je u skladu s Allahovom pravednošću i mudrošću, a Allah najbolje zna.

U drugom hadisu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada se čovjek položi u kabur, od njega pođu njegovi drugovi, on čuje klepet njihove obuće. Tada mu dođu dva meleka, posade ga i kažu: ‘Šta ti misliš o ovom čovjeku, Muhammedu?’ Što se tiče pravovjernika, on će odgovoriti: ‘Vjerujem da je on Allahov rob i Njegov poslanik.’ ‘Pogledaj na svoje mjesto u džehennemskoj vatri!’ – reći će mu se – ‘Allah ti ga je zamijenio za mjesto u Džennetu.’ Tako će ih oba vidjeti zajedno. A što se tiče dvoličnjaka i nevjernika, njima će se reći: ‘Šta si mislio o ovom čovjeku?’ ‘Ne znam,’ – odgovarat će – ‘ja sam govorio ono što je govorio ostali svijet.’ ‘Ne znao i ne shvaćao (nikad ništa)!’ – reći će se. Utom će biti udaren željeznim čekićem, pa će tako jako kriknuti, da će to čuti svi oko njega osim ljudi i džina.” (Buhari, 1374)

Ovi hadisi ukazuju na to da će sudbina osobe u kaburu biti određena na osnovu njenog vjerovanja i djela dok je bila živa. Pravovjerniku će biti pokazano mjesto u Džennetu, dok će nemuslimanima i dvoličnjacima biti pokazano mjesto u Vatri. Ovo je još jedan podsjetnik na važnost življenja u skladu s Allahovim propisima i slijedjenje puta koji je utemeljen na vjeri i pravednosti. Allah najbolje zna istinu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here