Mnogi izrazi u Kur’anu i sunnetu naglašavaju brzinu kojom će doći Sudnji dan, opisujući ga kao trenutak treptaja oka ili još brži. Iako su ovi ajeti objavljeni prije više od četrnaest stoljeća, Sudnji dan još nije došao. Kako onda shvatiti ove ajete i što oni zaista znače?

Islamski učenjaci ističu važnost ovih ajeta i izraza o brzini Sudnjeg dana. Mnogi muslimani površno shvaćaju ove koncepte, a većina nije prodrla u njihovu suštinu i dubinu. To može značajno utjecati na vjeru i ponašanje pojedinca u kratkom životu. Stoga ćemo u ovom tekstu pokušati objasniti značenje ovih ideja i izraza o brzini Sudnjeg dana.

Prema poznatim tumačima Kur’ana i drugim islamskim učenjacima, suština ovih ajeta je sljedeća: Kada čovjek umre, odvojen je od Sudnjeg dana na sličan način kao što se osoba koja spava noću odvaja od jutarnjeg buđenja. Kada Sudnji dan dođe i kada bude oživljen iz kabura, čovjek će pomisliti da je tek nedavno umro. Vrijeme provedeno u kaburu, za njega i one koji su umrli prije njega, osjećat će se isto, bez obzira na to koliko je stvarno prošlo vremena.

To se može vidjeti iz primjera poput mladića koji su se sakrili u pećini kako bi sačuvali svoju vjeru. Kada su se probudili, pomislili su da su proveli samo jedan dan ili dio dana u pećini, iako je zapravo prošlo tri stoljeća. Slično tome, čovjek koji je bio mrtav stotinu godina će pomisliti da je prošao samo jedan dan ili dio dana. Ovo ilustrira kako čovjek percepcijom vremena može zavarati sebe i potcijeniti blizinu Sudnjeg dana.

Allah u Kur’anu opisuje Sudnji dan kao trenutak ili samo kratki period. Čovjek može misliti da je taj dan daleko, ali Allah zna da je on zapravo blizu. Zbog ovog osjećaja daljine, čovjek može biti sklon griješenju i nepokornosti Allahu.

Sudnji dan je kao sutrašnji dan u odnosu na današnji. Čovjek je od Dženneta ili Džehennema udaljen samo smrću, a kada dođe smrtni čas, cijeli njegov život će se činiti kao san. On će poželjeti da se bolje pripremio za ahiret, jer će shvatiti da je prošli život bio prolazan i da je stvarni život pred njim.

Molimo Allaha da nam podari snagu da živimo u skladu s Njegovim zapovijedima, da nas zaštiti od zaborava blizine Sudnjeg dana i da nas uvede u Džennet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here