Allah dž.š. će reći na Sudnjem danu: Gdje su oni koji su se voljeli međusobno

Hvala Ti, Allahu, koji si učinio vjeru najjačom sponom među muslimanima i koji si u časnoj Objavi, Kur’anu, naredio slogu i ljubav među ljudima, zabranivši neslogu, svađu i mržnju.

Neka Si slavljen, Allahu, koji si nam uputio ove riječi preko poslanika Muhammeda, a.s.:

“Allah dž.š. će reći na Sudnjem danu: Gdje su oni koji su se voljeli međusobno samo radi Moje veličine. Staviću ih u Svoj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga.

Dužan sam ukazati Svoju ljubav onima koji se vole u Moje ime, koji se pomažu u Moje ime i koji se sastaju u Moje ime.

Onima koji se vole u Moje ime daću balkone od svjetla, na kojima će im zavidjeti pejgamberi i šehidi.”

Dragi Allahu, daj da u našim srcima vlada sloga i mir! Allahu, neka bude u mojoj porodici i u porodicama svih muslimana ljubavi i blagostanja! Odstrani od nas neslogu, mržnju i svaku bruku!

Allahu, sačuvaj mi porodicu i sve muslimanske porodice od razdora i svađe, i neka je Tvoje blagostanje nad svim muslimanima.

Svemogući Allahu, daj da se radi Tebe slažemo i volimo onako kako si ti rekao u Kur’anu: “Muslimani su svi braća…” Allahu, neka je Tvoj rahmet i spas na Muhammeda a.s., na njegov časni rod i ashabe!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here