Pitanje: Neke muslimanke koriste lak za nokte za koji se tvrdi da propušta vodu, pa smatraju da je abdest preko takvog laka ispravan. A otkrila sam da su samo neke žene upućene u suštinu laka o kojem govorim.

Je li lak koji sam opisala dozvoljeno koristiti i preko njega uzimati abdest ili se on pak mora ukloniti prilikom uzimanja abdesta?

Odgovor:

Ako je supstanca koju žene nanose na nokte, bez obzira na to kako je mi nazvali ili na koji se način ona proizvodila, obična boja koja na noktima ne ostavlja sloj, tada je preko nje dozvoljeno uzeti abdest, jer ona ne sprečava vodu da dopre do noktiju.

Međutim, ako ta supstanca ostavlja na noktima sloj i sprečava da voda dopre do noktiju, mora se ukloniti prilikom uzimanja abdesta, jer abdest nije ispravan ako voda ne dopre do kože dijela tijela ili, u ovom slučaju, nokta.

Mi nismo upućeni u sastav laka o kojem nas pitate i ne znamo kakvo objašnjenje nudi proizvođač tog laka tvrdeći da propušta vodu. Također, nismo sigurni radi li se tu samo o prodiranju vlažnosti ili o stvarnom prodiranju vode. Uvelike sumnjamo da može postojati lak koji propušta vodu.

Ako on propušta samo vlažnost, to nije dovoljno da bi abdest bio ispravan, jer se nokti, kao i ostali dijelovi tijela koji se peru prilikom uzimanja abdesta, moraju oprati. Nije dopušteno izostaviti dio lica, ruku ili nogu ne opravši ga uzimajući abdest.

Imam Ebu Davud s pouzdanim lancem prenosilaca zabilježio je da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio čovjeka koji je uzeo abdest i klanjao, a nije oprao neznatan dio noge, pa mu je naredio da ponovo uzme abdest i da ponovi namaz.

Budući da nismo upućeni u sastav laka o kojem ovdje govorimo i kako nemamo priliku provjeriti propušta li vodu, zadovoljili smo se navođenjem pravila u vezi s tim kad je abdest ispravan, a kad nije.

Može li se taj lak koristiti, zavisi od konstatacije stručnjaka te oblasti, utoliko prije jer su njihove riječi mjerodavne o sastavu i djelovanju laka o kojem govorimo. O tome treba pitati bogobojazne stručnjake.

Čak i da pretpostavimo da spomenuti lak propušta vodu i da ga narod naziva halal-lak, to ne znači da žena može njime nalakirati nokte i pojaviti se pred muškarcima koji joj nisu mahremi; on spada u ukrase koje žena smije pokazati samo mahremima.

A Allah, dželle šanuhu, najbolje zna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here