Pitanje:

Imam momka već godinu i šest mjeseci, i prije nekoliko mjeseci smo učinili blud. Zbog toga se kajem i činila sam tevbu, ali sam opet pala u grijeh i ponovo se pokajala. Želim da prestanemo s tim, ali moj momak i dalje zahtijeva blud. Kako da ga okrenem ka vjeri i odvratim od ovog grijeha?

Savjet:

Bismillahi we salatu we selamu ala Resulillah, we ba’ad. Draga sestro, hvala ti što si nam se obratila s ovim pitanjem. Molimo Uzvišenog Allaha da te nagradi za tvoju iskrenost i želju da se okreneš Njegovom putu.

Na vlastitom primjeru možeš shvatiti mudrost koju nam je Allah, naš Gospodar, dao zabranjujući blud. Postupno približavanje bludu može dovesti do normalizacije grijeha, gdje osamljivanje i dodiri postaju uobičajeni, a želja za grijehom se povećava. Allah nas upozorava: „I ne približavajte se bludu, jer to je razvrat, kako je to ružan put!“ (Kur’an, El-Isra, 32).

Nažalost, moramo priznati da si dijelom odgovorna za ovu situaciju. Ako si dvaput popustila, on će misliti da ćeš opet. Bojim se da bi mogla ponovo pasti u grijeh ako ostaneš u kontaktu s njim. Da bi tvoje pokajanje bilo iskreno, prekini svaki kontakt s tim mladićem. Ako ostaneš u kontaktu, to znači da nisi iskreno pokajana i da će se griješenje nastaviti. Ako možeš, udalji se i od lošeg društva jer će ti to pomoći da se vratiš na pravi put.

Zapitaj se kakav život želiš. Ako zaista želiš živjeti u skladu s vjerom i čistoćom, morat ćeš donijeti teške odluke. Moraš birati između veze koja te udaljava od vjere i života u skladu s Allahovim zakonima. Razmisli o posljedicama svojih izbora. Bol zbog prekida s momkom može biti prolazna, ali bol zbog udaljavanja od Allaha može trajati cijeli život. Ako daješ prednost vezi nad Allahovim zadovoljstvom, budi sigurna da će te Allah iskušavati preko tog momka.

Razmisli koliko je Allah milostiv prema tebi uprkos tvojim grijesima. Ako nastaviš ustrajavati u grijehu, kako možeš očekivati Njegovu milost? Allah može kazniti za grijeh i završetak na ovom svijetu može biti težak.

Zapitaj se je li taj momak vrijedan rizikovanja Allahove srdžbe. Može li ti pomoći kad te stave u kabur i staneš pred Allaha? Ti ćeš snositi posljedice svojih djela.

Moraš biti svjesna da te Allah posmatra. Ako to imaš na umu, osjetit ćeš stid od Njega i prestat ćeš griješiti. Prisjećaj se smrti, Sudnjeg dana i ahireta. Često prisjećanje na smrt potiče na pripremu za ahiret čineći dobra djela i kajući se za grijehe.

Redovno obavljaj namaz, uči Kur’an i prisustvuj islamskim predavanjima. Slušaj dersove poznatih učenjaka i daija koji su odani vjeri i istinoljubivi.

Vrata pokajanja su uvijek otvorena. Allah oprašta onima koji se iskreno pokaju, bez obzira na vrstu grijeha. Osoba koja se pokaje je poput one koja nikada nije ni griješila.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here