Najuzvišeniji Ajet u Suri El-Bekare i Njegov Utjecaj na Šejtana

Pitanje : Šta se dešava sa šejtanom kada se uči najuzvišeniji ajet iz sure El-Bekare?

Odgovor:

Rekao je Muhammed s.a.v.s.: “U suri El-Bekare ima najuzvišeniji ajet. Ako se prouči u jednoj kući i bude prisutan šejtan, odmah će izaći iz te kuće. A to je ajetul-kursijja.” (Hakim i El-Bejheki od Ebu Hurejre r.a).

Ajetul-Kursijja (Sura El-Bekare, ajet 255) glasi:

“Allah je — nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna — drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!”

Značaj Ajetaul-Kursijje:

  1. Moć i Veličina Allaha: Ajetul-Kursijja opisuje Allahovu svemoć, veličinu i sveprisutnost. Naglašava da je Allah Živi i Vječni, da Ga ne obuzima ni drijemež ni san, te da je Njegovo sve što je na nebesima i Zemlji.
  2. Zaštita od Šejtana: Prema hadisu koji prenosi Ebu Hurejre r.a., kada se prouči ajetul-kursijja, šejtan bježi iz te kuće. Ovo ukazuje na moć ovog ajeta kao zaštite od zlih duhova i negativnih utjecaja.
  3. Znanje i Mudrost: Ajet naglašava da Allah zna sve – ono što je bilo i što će biti, dok drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Ovaj dio ajeta podsjeća na Allahovu apsolutnu mudrost i znanje.
  4. Održavanje Nebesa i Zemlje: Allahova moć obuhvata i nebesa i Zemlju, a Njegovo održavanje svega ne iziskuje napor. On je Svevišnji i Veličanstveni, što dodatno potvrđuje Njegovu apsolutnu moć i veličinu.

Praktična Primjena Ajetul-Kursijje:

  • Dnevna Rutina: Učenje ajetul-kursijje preporučuje se svakodnevno, posebno ujutro i navečer, kao dio zaštitnih dova (adhkar) koje muslimani uče za sigurnost i zaštitu.
  • Zaštita Kuće: Kada se prouči u kući, ajetul-kursijja pomaže u otklanjanju šejtana i negativnih sila iz tog prostora. Ovo može postati dio redovne prakse nakon namaza ili prije spavanja.
  • Osjećaj Sigurnosti: Vjerovanje u zaštitu koju ovaj ajet pruža donosi osjećaj sigurnosti i mira vjernicima, jer podsjeća na Allahovu prisutnost i zaštitu u njihovim životima.

Zaključak:

Ajetul-Kursijja, najuzvišeniji ajet iz sure El-Bekare, ima posebno mjesto u islamskoj tradiciji. Njegovo učenje pruža zaštitu od šejtana i negativnih utjecaja, te podsjeća vjernike na Allahovu apsolutnu moć, mudrost i prisutnost. Preporučuje se redovno učenje ovog ajeta kao dio dnevnih dova, kako bi se osigurala duhovna zaštita i mir u kući i životu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here