Vjerodostojan hadis kojeg bilježi Muslim

Allah će reći na Sudnjem danu: »Sine Ademov! Razbolio sam se, a ti Me nisi obišao.« Čovjek će odgovoriti: »Bože, kako da te obiđem a Ti si Gospodar svjetova!?« Gospodar će reći: »Zar nisi znao da se je taj i taj Moj rob razbolio i nisi ga obišao?

Znaš li, da si ga posjetio, našao bi Me kod njega. Sine Ademov! Tražio sam da me nahraniš, pa Me nisi nahranio.« Čovjek će odgovoriti: »Bože, kako da Te nahranim, a ti si Gospodar svjetova?!«.

Reći će mu: »Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob tražio da ga nahraniš, pa ga nisi nahranio. Da si ga nahranio, našao bi to kod Mene! Sine Ademov!

Tražio sam da Me napojiš, pa Me nisi napojio.« Čovjek će reći: »Kako da Te napojim, a Ti si Gospodar svjetova?« Odgovoriće mu: »Taj i taj je čovjek tražio od tebe vode i nisi ga napojio. Znaš li, da si ga napojio, našao bi zasigurno to kod Mene« (Muslim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here