Sura El-En’am je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljena u potpunosti tokom jedne noći, u pratnji 70.000 meleka koji su slavili Allaha i činili tesbih. Islamski učenjaci vjeruju da je ova sura objavljena noću zbog posebne duhovne atmosfere koju noć donosi. Sura započinje zahvalom Allahu i završava ajetom koji govori o Allahovoj kazni, Njegovoj milosti i oprostu.

U ovoj suri spominje se imena 18 Allahovih poslanika, od ukupno 25 poslanika koliko ih je spomenuto u Kur’anu.

Sura El-En’am nas uči da je uzrok mnogih nesreća i bijede okretanje od Allahovih ajeta i Njegove upute, bilo zbog privrženosti materijalnom svijetu ili zbog oholosti i tvrdoglavosti. Ova sura apelira na vjernike da prodube svoju vjeru, ljubav prema Allahu i iskrenost u obožavanju. Ona također pruža jasan odgovor materijalistima i onima koji negiraju postojanje Boga, naglašavajući Allahovu svemoć kroz savršenstvo Njegovog stvaranja.

Savršenstvo stvaranja i svekolika harmonija u svemiru predstavljaju najveće dokaze o veličini i jednoći Stvoritelja. Sura El-En’am nas podsjeća da je zanemarivanje Gospodara jedan od uzroka nesreće, te da Allah dopušta nedaće kako bi podsjetio ljude na njihovu slabost i potrebu za povratkom Njemu. Nesreće služe kao opomena da se ljudi ne bi nastavili kretati putem nemara, jer onaj koga nesreća ne približi Allahu, teško će se Njemu približiti kroz blagodati.

Sura El-En’am nas uči da grijesi ometaju ljudski um da razumije Kur’an, prekrivaju srce i uskraćuju mu sposobnost promišljanja. Najveća kazna za čovjeka je spriječenost u razumijevanju Kur’ana. Također, sura nas uči da Allah ne prihvata verbalnu pobožnost i pobožnost srca ukoliko nisu praćene dobrim djelima.

Vjernici trebaju Allaha dozivati u tajnosti, jer to čini samo onaj ko je siguran u Njegovu blizinu. Sura nas također uči da životne teškoće i problemi ne bi trebali uzdrmati naše srce niti uvući očaj u naše duše. Poteškoće će proći Allahovom milošću, i naš Gospodar će nas spasiti kao što je to činio i prije.

Islam je vjera koja poštuje razum, a nametanje intelektualnog tutorstva nad razumom je nespojivo s poštivanjem ljudske vrijednosti i slobode. Sura El-En’am nas također uči da ne trebamo pridavati važnost niti strahovati od onih koji se ne boje Allaha. Strah od slabašnog stvorenja koje se ne boji svemoćnog Gospodara je besmislen.

Sigurnost (el-emn) je jedna od najvećih Allahovih blagodati, posebno za one koji vjeruju u Njega i ne miješaju svoje vjerovanje s mnogoboštvom. Sura nas također uči o uzvišenom položaju daije, onoga koji poziva u islam. Allah voli i odabire te osobe, darujući im mudrost i ljubav prema da’vi, omogućujući da preko njihovih riječi istina dopre do ljudi.

Poslanici nisu uzimali novac niti materijalnu nadoknadu za svoju misiju, i nijedna reforma neće uspjeti ako oni koji je provode ne slijede stazu Allahovih poslanika. Šejtani u ljudskom obliku su opasniji od džinskih, što je naglašeno u ajetu gdje su spomenuti kao neprijatelji vjerovjesnicima.

Konačno, sura nas uči da brojnost neprijatelja istine nije dokaz njihove ispravnosti, jer se ljudi prepoznaju po istini, a ne istina po ljudima. Islam je savršena vjera koja uređuje i pojedinačne i društvene poslove, kao što je navedeno u ajetu gdje se spominje posvećenost svih aspekata života Allahu. Bitne su posljedice naših djela i život, a ne njihovi počeci.

Na kraju, svi strahovi i tuga će nestati kada vjernici uđu u Džennet, gdje neće biti straha od budućnosti niti tuge zbog prošlosti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here