U jednom snu koji je podijelio jedan islamski učenjak, ispričano je kako je sanjao skupinu muslimana koji su već preminuli, svi su bili sretni i zadovoljni, osim jednog starca među njima. Taj starac je bio tužan i zabrinut, hodajući za ostalima. U snu, učenjak je pitao starca za razlog njegove tuge, a on je odgovorio da se drugi raduju jer njihovi živi članovi porodica daruju sadaku u njihovo ime i čine dobra djela, dok za njega to nitko ne čini. Upitan je ima li ikoga tko bi dao sadaku umjesto njega, na što je odgovorio da ima sina koji radi na rijeci bijeleći platno.

Nakon buđenja, učenjak je otišao do rijeke kako bi provjerio istinitost sna. Tamo je zaista vidio mladića koji je bijelio platno, neprestano ponavljajući riječ “Tjeskoba, tjeskoba!” Pitao ga je značenje tih riječi, na što mu je mladić odgovorio da to znači da je njegova opskrba i opskrba njegove porodice slaba i nedostatna. Uprkos tome, mladić nije posjedovao imetak za davanje sadake.

Unatoč tome, učenjak je pokušao potaknuti mladića na davanje sadake, ali je mladić bio ljut i tri puta je izbacio vodu na obalu, rekavši da je to njegova sadaka za oca, jer nema ništa drugo. Sljedeće noći, učenjak je ponovno sanjao starca, ali je sada bio sretan i vesel. Starac je objasnio da mu je mladićeva mala sadaka puno koristila, otklanjajući njegovu tugu i brigu.

Ovaj primjer podsjeća nas da čak i mala dobročinstva mogu imati velik utjecaj. Čak i ako nemamo puno, možemo pronaći način da doprinesemo dobrobiti drugih. U drugoj priči, žena i njen muž su bili iznimno siromašni, ali su molili proroka Musaa, a.s., za pomoć. Allah je uslišio njihovu molitvu i obogatio ih na godinu dana, ali su oni svoje bogatstvo koristili da pomognu drugima. Nakon isteka godine dana, vratili su se siromaštvu, ali su im ljudi pomagali kao što su oni pomagali drugima.

Ove priče nas uče da je darežljivost važna vrijednost, čak i kada smo sami u potrebi. Nema sumnje da Allah nagrađuje one koji čine dobro i koji se brinu za druge, bilo da je to kroz davanje sadake ili kroz pomaganje drugima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here