PITANJE: U Kur’anu Časnom i mnogim hadisima se navodi da će Allah u Džennetu spojiti ženu s mužem s kojim je živjela na ovom svijetu, pa me zanima šta će dobiti čestite vjernice od nagrade ukoliko uđu u Džennet same i bez muža (npr. u situaciji da Allah kazni muža zulumćara i griješnika patnjom u Džehennemu, da nas Uzvišeni sviju sačuva), ili ako umru neudane?

ODGOVOR: Neka je Allah slavljen. Molimo Uzvišenog da nas učini stanovnicima Dženneta i da nas spoji s našim porodicama i voljenima. Ukoliko ženin muž uđe zajedno s njom u Džennet, tada će joj on i tamo biti muž. Ali ako on bude od nesretnih stanovnika Vatre ili ako se žena ne bude udavala, tada će imati izbor da se uda za nekog od stanovnika Dženneta ako to bude željela.

Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, je bio upitan: “Ukoliko žena uđe u Džennet, ali se nije udavala na ovom svijetu, ili ako se udavala, ali joj muž ne uđe u Džennet, s kim će ona biti?”

Odgovorio je: “Odgovor se zasniva na općenitom značenju kur’anskih ajeta u kojima Uzvišeni kaže: ‘…u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete.’ (Kur’an, El-Fussilet, 31.) ‘…u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.’ (Kur’an, Ez-Zuhruf, 71.)

Dakle, primjer žene koja bude stanovnik Dženneta, a nije se nikada udavala, ili čiji muž ne bude u Džennetu, je kao primjer muškarca koji uđe u Džennet, a nije se prethodno ženio. Takvi će muškarci dobiti hurije kao supruge, kao i žene s ovog svijeta, ukoliko to budu željeli.

Slično tome, nagrada žene koja se nije udavala ili čiji muž nije ušao u Džennet je zasnovana na općenitom značenju prethodnih ajeta. Ukoliko bude željela da se uda, ona će bez ikakve sumnje dobiti sve ono što bude htjela.

(Izvor: Medžmu’u Fetawa Ibn Usejmin, 2/52)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here