Vjerski propisi aktuelni su u svakom vremenu i svaki vjernik nastoji što bolje usvojiti vjerska pitanja kako bi ispravno izvršavao ono čime ga je Gospodar zadužio i kako bi se sačuvao onoga što mu je On zabranio. Jedno od pitanja o kojem se često vodi polemika jeste pitanje namaza žene koja ima menstruaciju – hajz ili postporođajno krvarenje – nifas.

U ovom tekstu detaljno ćemo odgovoriti na ovo pitanje i onima koji tragaju za istinom to će otkloniti svaku moguću nedoumicu, a onima koji slijede strasti i svoj razum stavljaju iznad tekstova objave, kako u ovom tako i u drugim vjerskim pitanjima, vjerovatno to neće biti od koristi, ali će im ostaviti otvorenim vrata istinske spoznaje ovog propisa i biti dokaz da su uloženi napori da im se približi i pojasni ovo za istinske vjernike potpuno jasno pitanje.

Kada je riječ o propisu obavljanja namaza žene koja ima menstruaciju ili postporođajno krvarenje, navest ćemo dokaze iz Kur’ana, sunneta i izjave učenjaka pravnih škola, nakon čega ćemo se osvrnuti na neke nejasnoće koje u tom kontekstu ističu oni kojima ovo pitanje nije jasno.

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže da žena u hajzu nije čista: “I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste” (El-Bekara, 222). Riječi Uzvišenog: “…i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite” jasno ukazuju na to da žena koja ima menstruaciju nije čista i da treba sačekati da krvarenje u potpunosti prestane i tada će se okupati, i na taj način postaje pravno čista, što joj omogućava da izvršava sve ibadete, za čije je obavljanje uvjet pravna čistoća, i da ima intimni odnos sa mužem. Na ovakav način postupale su muslimanke od vremena Allahovog Poslanika pa sve do današnjih dana.

I u hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potvrđuje se da žena za vrijeme menstruacije ne klanja i da ne naklanjava namaze propuštene u tom periodu. Navest ćemo neke od tih hadisa.

  1. Govoreći o ženi, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: “Zar žena za vrijeme menstruacije ne klanja i ne posti?” Prisutni su odgovorili potvrdno, a on je rekao: “E, to je ta njena manjkavost u vjeri” (Buhari, br. 304). Imam Buhari ovaj je hadis citirao u poglavlju koje je naslovio “Žena za vrijeme menstruacije ostavlja namaz i post”.

U komentaru ovog hadisa Ibn Hadžer je kazao: “Islamski su učenjaci jednoglasni u pogledu toga da ženi za vrijeme menstruacije nije dozvoljeno da klanja, bez obzira na to da li to bio obavezni, farz-namaz ili dobrovoljni.” (Fethul-Bari, 2/130)

  1. Muaza el-Adevijja kazuje da je upitala Aišu, radijallahu anha: “Zašto žena napašta dane posta koji je izostavila zbog menstruacije, a ne naklanjava u tom periodu propuštene namaze?” Na to je Aiša odgovorila: “Jesi li ti harurijka?” “Ne, nisam harurijka, već samo postavljam pitanje”, rekla je Muaza. Tada je Aiša rekla: “Kada smo imale menstruaciju, bilo nam je naređeno da napostimo dane koje nismo postile, a nije nam bilo naređeno da naklanjamo namaze koje nismo klanjale.” (Buhari, br. 321; Muslim, 335. Ovo je Muslimova verzija.)

Imam Nevevi rekao je: “Riječi: “…bilo nam je naređeno da napostimo dane koje nismo postile, a nije nam bilo naređeno da naklanjamo namaze koje nismo klanjale” propis su u pogledu kojeg muslimani imaju jednoglasan stav: ženi za vrijeme menstruacije i postporođajnog krvarenja nije obavezan ni namaz ni post. Međutim, kao što su jednoglasni u pogledu toga da žena nije obavezna naklanjati propuštene namaze, isto tako su zauzeli jedinstven stav da je dužna napostiti dane koje nije postila.” (Šerhu Nevevi ala Muslim, 4/ 26)

  1. Aiša, Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, supruga kazuje da se Ummu Habiba bint Džahš, supruga Abdurrahmana b. Avfa, požalila Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da stalno krvari, tj. da ima istihazu – vanredno krvarenje, a on joj je rekao: “Nemoj klanjati onoliko koliko ti je uobičajeno trajala menstruacija, a nakon toga se okupaj.” (Muslim, br. 334)

U komentaru ovog hadisa šejh Usejmin je rekao: “Ovaj hadis ukazuje na to da pojava menstruacije sprečava ženu da obavlja namaz i da posti, ali i da je menstruacija uzrok mnogih drugih propisa.” (Fethu zil-dželali vel-ikram, 1/ 392)

Citirani hadisi jasno ukazuju na činjenicu da je ženi zabranjeno klanjati za vrijeme menstruacije. Taj propis bio je općepoznat među ashabima i ashabijkama. Komentatori hadisa navode konsenzus učenjaka u pogledu toga da je ženi za vrijeme menstruacije zabranjeno klanjati i da propuštene namaze neće naklanjavati.

Stavovi učenjaka mezhebā u pogledu ovog pitanja

U djelima islamskog fikha detaljno se razmatra ovo pitanje, a ovdje ćemo navesti samo po jedno mišljenje učenjaka iz svakog mezheba.

Hanefijski mezheb

Zejlei je rekao: “Pojava menstruacije sprečava ženu da klanja i da posti, i to je jednoglasno mišljenje muslimana. Post koji izostavi zbog menstruacije žena će napostiti za razliku od namaza koji neće naklanjavati. Ovaj propis temelji se na predanju Muaze el-Adevijje, koja je upitala Aišu: ‘Zašto žena napašta dane posta koji je izostavila zbog menstruacije, a ne naklanjava u tom periodu propuštene namaze?’ ‘Na to joj je Aiša odgovorila: ‘Jesi li ti harurijka?’ ‘Ne, nisam harurijka, već samo postavljam pitanje’, rekla je Muaza. Tada je Aiša rekla: ‘Kada smo imale menstruaciju, bilo nam je naređeno da napostimo dane koje nismo postile, a nije nam bilo naređeno da naklanjamo namaze koje nismo klanjale.’ Ovaj hadis zabilježili su Buhari i Muslim, i u pogledu ovog pitanja muslimani imaju jednoglasan stav.” (Tebjinul-hakaik, 1/ 56)

Malikijski mezheb

Hiraši je rekao: “Pojava menstruacije uzrokuje nevalidnost namaza i posta i poništava njihovu obavezu…” (Hiraši, Šerhu Muhtesar Halil, 1/207)

Šafijski mezheb

Imam Nevevi rekao je: “Kada je riječ o ženi u hajzu i nifasu, njima nije obavezan namaz niti ga trebaju naklanjavati, i to je jednoglasan stav učenjka.” (El-Medžmu, 3/8)

Hanbelijski mezheb

Ibn Muflih je rekao: “Hajz je prepreka za deset stvari…”, pa je naveo “obavljanje namaza, bez obzira bio to farz ili nafila”. Ibn Munzir je rekao: “Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav u pogledu toga da obaveza namaza spada sa žene za vrijeme menstruacije.” (El-Mubdi, 1/226)

Ovo su samo neki citati iz sva četiri mezheba u kojima se spominje i konsenzus učenjaka u pogledu tog pitanja. Dakle, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav u pogledu toga da žena za vrijeme menstruacije nije obavezna klanjati namaz i da joj namaz nije obaveza, niti da treba da naklanja namaze koje je propustila za vrijeme menstruacije.

Neke od nejasnoća vezanih za ovo pitanje

Citirani dokazi, mišljenja učenjaka u kojima se pozivaju na jednoglasan stav, treba da budu dovoljni vjerniku da prihvati ovaj propis i da u pogledu toga ne sumnja u to.

Usprotiviti se propisu u pogledu kojeg učenjaci imaju jednoglasan stav veoma je pogubno i to vjernik sebi ne bi smio dozvoliti. Veliki broj učenjaka smatrao je nevjernikom osobu koja zaniječe propis u pogledu kojeg učenjaci imaju jednoglasan stav.

U nastavku ćemo navesti nekoliko nejasnoća na koje se pozivaju oni koji osporavaju spomenuti propis.

  1. Kur’an nije na jasan način ukazao na to pitanje

Osobe koje se protive spomenutom propisu, da žena za vrijeme menstruacije ne treba da klanja i da nije obavezna da naklanjava namaze propuštene u tom periodu, između ostalog, spominju kako je taj propis toliko bitan i potreban, a nije jasno spomenut u Kur’anu.

Odgovor na ovu nejasnoću više je nego jasan:

a) Kur’an ukazuje na ovaj propis na indirektan način. Mnogo je drugih propisa koji su u Kur’anu spomenuti na indirektan način.

b) Da bi neki propis bio potvrđen, nije uvjet da bude zasnovan samo na dokazima Kur’ana, već propis može da se zasniva na vjerodostojnim hadisima, na konsenzusu učenjaka ili na ispravnoj analogiji.

  1. Ne postoji jasan hadis koji ženi u hajzu zabranjuje da obavlja namaz

Oni koji prihvataju hadise kao izvor vjere, u pogledu ovog pitanja tvrde da ne postoji hadis koji na jasan način zabranjuje ženi obavljanje namaza u vrijeme menstruacije.

Odgovor je više nego jednostavan: postoje hadisi u kojima Poslanik naređuje ženama da u tome periodu ne klanjaju: “Nemoj klanjati onoliko koliko ti je uobičajeno trajala menstruacija” iz čega su učenjaci jasno shvatili zabranu. Zatim, zabilježeni su hadisi u kojima Poslanik ashabima postavlja ovo pitanje, a oni potvrdno odgovaraju: “‘A zar nije žena u hajzu ne klanja i ne posti?’ ‘Da’, odgovorili smo”, iz kojih su opet učenjaci na indirektan način shvatili da to ukazuje na zabranu namaza za vrijeme menstruacije, jer da njihov odgovor nije bio tačan, Allahov Poslanik ukazao bi na njihovu grešku.

  1. Tvrdnja da su ashabijke izostavljale namaz jer nisu imale vode da se okupaju ili zbog zdravstvenog stanja

Na ovu nejasnoću i ne treba odgovarati, iako je ozbiljno spominju oni koji imaju nejasnoće u pogledu ovog propisa. I više nego loše mišljenje o ashabijkama  jeste da su izostavljale namaz u tom periodu iz zdravstvenih razloga, uz spoznaju da se namaz ne može izostaviti toliko da prođe namasko vrijeme. Svima nama jasno je koliko je islam bolesniku propisao olakšica da ne propusti namaz: tejemum, klanjanjanje sjedeći i ležeći, spajanje namaza itd.

  1. Hajz i džunupluk nisu na istom stepenu

Osobe koje imaju nejasnoće u pogledu ovog pitanja navode i to da hajz i džunupluk nisu na istom stepenu. Hajz je Allahovo davanje, a džunupluk stanje koje mi možemo promijeniti kada god želimo.

Mi kažemo da je ta konstatacija tačna, ali da nema nikakve veze sa ovim pitanjem. Žena u hajzu neće klanjati namaz sve dok se ne okupa, tj. dok joj u potpunosti ne prestane krvarenje. Džunup ima mogućnost da odgodi kupanje toliko da klanja naredni namaz u njegovom namaskom vremenu.

  1. Taj stav preuzet je od židova

Osobe koje imaju nejasnoću u vezi s ovim pitanjem smatraju da je propis ženinog izostavljanja namaza za vrijeme menstruacije preuzet od židova.

Odgovor je više nego jednostavan: Da li je to doista praksa židova ili ne, nas se to ne tiče. Mi imamo jasne dokaze koji potvrđuju da je ženi, prema jasnim dokazima islama, zabranjeno da klanja namaz za vrijeme menstruacije i da ga ne treba nakon kupanja naklanjavati.

Rezime

Osobe koje negiraju spomenuti propis usuđuju se govoriti o ovim pitanjima iako ne poznaju ovu oblast, a takav stav dovodi do toga da ne prihvataju naučno dokazane metode dokazivanja i izvođenja propisa iz šerijatskih dokaza, da negiraju konsenzus učenjaka, daju prednost razumu nad temeljima islama, umišljeno pokušavaju da shvate i dokažu nešto što nije zastupao niko od toliko učenjaka mezheba, mufesira, komentatora hadiskih zbirki, a koji su imali toliko znanja i tako su dobro poznavali islamske nauke.

Stoga, takvima savjetujemo da se ne poigravaju sa temeljima vjere. Negirati stav koji predstavlja konsenzus učenjaka veoma je opasno i pogubno. Neka svom razumu ne daju veće mjesto od onoga koje mu je dao njegov Gospodar.

Na kraju, šta čovjeka navodi na to da negira propis potvrđen konsenzusom učenjaka? Neka svako dobro razmisli o tome. Da li to što žena u hajzu ne klanja umanjuje njenu vrijednost i njeno mjesto u društvu? Apsolutno ne! Štaviše, Allahova milost prema ženama jeste što za vrijeme menstruacije i postporođajnog krvarenja ne moraju da klanjaju. Ovaj propis potvrđen je jasnim šerijatskim dokazima, a racionalan pristup ovom pitanju odobrava ga i potvrđuje.

Žena za vrijeme menstruacije ne klanja i ne posti. Nakon što menstruacija prođe, ženi je obaveza da se okupa, nakon čega će napostiti ramazanske dane koje u tom periodu nije postila, a propuštene namaze neće naklanjavati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here