Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Samo što nisu narodi nasrnuli na vas kao što izjelice nasrnu na činiju (hranu).” Neko na to upita: “Je li zato što će nas tada biti malo?” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Naprotiv, bit će vas tada mnogo, ali poput pjene koju voda nosi. A Allah će iz prsa vaših neprijatelja uklonuti strahopoštovanje prema vama, a u vaša će srca uliti vehn.” A šta je to vehn, o Allahov Poslaniče?” – upitali su, a Poslanik će: “Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti.” (Hadis je sahih. Bilježi Ahmed, šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u “Es-Silsiletu es-sahiha”, br. hadisa 958)

Ovaj hadis ističe važnost poslanstva i najavljuje jedan od znakova Sudnjeg dana. Opisuje situaciju u kojoj su muslimani suočeni s napadima nevjernika sa svih strana, slično kao što izjelice napadaju posudu s hranom. No, neće toliko biti problem u malobrojnosti muslimana, jer će biti mnogobrojni, već u nedostatku snage i jedinstva, što će ih učiniti ranjivima, poput pjenice koju voda nosi, bez ikakvog uticaja. Nažalost, to odražava stanje današnjeg ummeta, koji broji više od milijardu sljedbenika, ali ta brojnost nije praćena kvalitetom.

Iz knjige: “Kraj svijeta” – Autor: Dr Muhammad Abdurrahman Al-Arifi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here