Allahov izbor za čovjeka je uvijek bolji od njegovog vlastitog izbora, a ova tajna je nešto divno što vjernik treba da cijeni na svom duhovnom putu. Allah, uzvišeni, je Milostivi i Samilosni Gospodar. Njegova milost prema svojim robovima nadilazi čak i majčinsku i očinsku ljubav. Često, ono što ljudi ne vole, a što im se dogodi po Allahovoj volji, zapravo je bolje za njih. To je zbog Njegove dobrote i brige prema njima. Čak i ako bi im se dalo da biraju, ne bi znali odabrati ono što je najbolje na osnovu svog ograničenog znanja i iskustva.

Allah upravlja sudbinama ljudi prema svom savršenom znanju, mudrosti i milosti, bez obzira na to da li ljudi to vole ili ne. Oni koji su spoznali Allahova lijepa imena i savršena svojstva prihvataju Njegovu volju bez prigovora. Za njih je to znak duboke mudrosti. Oni koji još nisu doživjeli ovu spoznaju, možda sumnjaju u mudrost Allahovih odluka.

Kada čovjek postigne ovu spoznaju, on će uživati u blagodatima duhovnog raja, čak i prije Ahireta. Zadovoljstvo s Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhammedom, neka je Allahov mir i spas na njega, kao poslanikom, ključ je istinskog zadovoljstva. Taj osjećaj ne dolazi lako, ali kad se postigne, predstavlja slast vjere.

Zadovoljstvo vjernika s Allahovim izborom za njih temelji se na njihovom razumijevanju Njegove pravednosti, mudrosti, milosti i dobrote. Što je dublje razumijevanje, to je i veće zadovoljstvo. Nijedna odluka koju donosi Allah ne izlazi iz okvira Njegove pravednosti, mudrosti i milosti.

Postoje dove koje vjernici izgovaraju kako bi potvrdili svoju predanost i prihvatili Allahovu volju. Jedna takva dova je: ”Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga i sin robinje Tvoje. Moj perčin je u Tvojoj ruci (tj. nema snage i moći osim sa Allahom), ja sam podložan Tvojoj zapovijedi i Tvome sudu, Tvoja odredba je po mene pravedna. Molim Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe nazvao ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekoga od Tvojih stvorenja (poslanika, meleka i evlija) podučio, ili ih, pak, zadržao u Svom vječnom znanju, učini Kur’an proljećem srca moga, svjetlom grudi mojih, otklonom tuge moje i nestankom brige moje.”

Allahov Poslanik s.a.w.s.,  rekao je da će svako ko nauči ovu molitvu pronaći olakšanje od tuge i briga. To je još jedan način da vjernici potvrde svoje povjerenje u Allahovu volju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here