Hazreti Omer, radijallahu anhu, govorio je: “Ako mazga ili koza slomi nogu u Iraku, ja bih sebe smatrao odgovornim za ono što joj se dogodilo, jer nisam napravio puteve.”

Ova izjava naglašava nepobitnu istinu da je sve što se događa u društvu rezultat postupaka njegovih članova, a svako nosi odgovornost prema svojoj ulozi i poziciji u društvu, bez obzira na to koliko visoko ili nisko se nalazili.

Ono što se dešava u našem životu i okruženju je odraz nas samih. Na putu sudbine nećemo sresti nikoga osim sebe. Ako si sklon laganju, laži će te okružiti sa svih strana. Ako si sklon krađi i zločinima, zlodjela će te pronaći. Ako si dobra osoba, prilike za dobročinstvo će ti se otvarati. Sudbina je zapravo odraz naših djela i našeg karaktera. Najteža borba je borba čovjeka sa samim sobom.

Naše ruke mogu biti dobre i velikodušne, baš kao i naša zemlja i nebo, jer je Stvoritelj svemira uspostavio zakone koji održavaju harmoniju i napredak. Sve dok se pridržavamo tih zakona, naš svijet će cvjetati. Međutim, kada nered i korupcija prevladaju, ti isti zakoni će dovesti do propadanja i uništenja.

Društvo funkcioniše slično ljudskom tijelu; raste i napreduje dok su prisutni faktori harmonije, reda i zdravlja. Ali, ako zavladaju nered, haos i bolest, društvo će se urušiti.

Stoga, ne smijemo kriviti sudbinu niti se ljutiti na Gospodara svemira. Umjesto toga, trebamo priznati: “Gospodaru naš, mi smo sami sebi nasilje učinili!”

Svako od nas treba preispitati svoje djelovanje u vlastitom životu. Treba se zapitati kojoj strani svojih želja naginje – strani prolaznih užitaka i vlastite koristi, ili strani pomaganja obespravljenima i podrške slabijima. Da li se okrećemo materijalnim idolima ili istinskim vrijednostima, odnosno Gospodaru vrijednosti?

Trebamo analizirati šta činimo, a ne samo šta govorimo; šta krijemo, a ne samo šta pokazujemo. Tada ćemo saznati odgovor na pitanje: “Zašto sve ove katastrofe?”

Naše akcije, kao i motivi iza njih, oblikuju našu sudbinu. Ako želimo vidjeti promjenu, prvo moramo promijeniti sebe. Tada ćemo shvatiti da je naša sudbina u našim rukama i da svaka akcija, koliko god mala bila, ima svoj utjecaj na širu sliku. Također ćemo razumjeti da su harmonija i napredak mogući samo ako svako preuzme odgovornost za svoje postupke i doprinese općem dobru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here