O govoru koji je najdraži Allahu Uzvišenom
Veliki ashab Ebu Zerr, r.a., je ispričao kako mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Hoćeš li da te obavijestim koji je govor Allahu Uzvišenom najdraži?Rekao sam: Allahov Poslaniče, obavijesti me o govoru koji je najdraži Allahu Uzvišenom?Rekao je: Najdraži govor Allahu Uzvišenom je: Subhanallahi ve bihamdihi./Neka je slavljen i hvaljen Allah. (Hadis bilježi imam Muslim)

Prema mišljenju imama Nevevija ovo su najbolje riječi koje čovjek može izgovoriti i koje su od čovjeka, pod ovim se ne podrazumijeva učenje Kur’ana, koje je, svakako, vrijednije od ovih riječi.

Ibn Hadžer, tumačeći ove riječi, kaže: Može se pretopostaviti da ove riječi ‘subhanallahi ve bi hamidihi’ su skraćena verzija četiri zikra: subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah i Allahu ekber. Riječima ‘subhanallah’ izražava se Allahova uzvišenost i čistota od svega onoga što Mu ne priliči i promovira čistota Njegovih svojstava od svih nedostataka i u sklopu ovih riječi sadržane su i riječi šehadeta: la ilahe illallah. Riječi ‘ve bi hamidihi’ znače ‘el-hamdulillah’ i u sklopu ovih riječi su i riječi Allahu ekber.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here