S obzirom da je namaz, nakon tevhida, djelo koje ako bude ispravno čovjeka uvodi u Džennet – Allahovim rehmetom, a isto tako, ako ne bude ispravno čovjek će biti izložen prijetnji Džehennemom, jer prva stvar za koju će čovjek na Sudnjem danu odgovarati je namaz, pa ako mu on bude ispravan onda će mu biti i ostala djela ispravna, ako pak ne bude ispravan onda neće ni ostala djela biti ispravna kao što se spominje u hadisu, stoga, želimo da u ovom našem izlaganju govorimo o greškama koje se nerijetko dešavaju kod većine klanjača danas, a neke od tih mogu uticati na samu ispravnost namaza, dok druge utiču na potpunost namaza, pa je obaveza muslimanu da nauči i spozna te greške kako bi ih se klonio.

Greške koje ćemo spominjati se ne tiču samo samog namaza, već ćemo mi, također, govoriti o greškama koje se čine prije a i poslije namaza, zato što sve to utiče na sami namaz te njegovu nagradu.

Greške u namazu

Prva greška: Izgovaranje nijeta jezikom, kao što neki kažu: ‘Donosim nijet da klanjam podne namaz četiri rekata u džematu, izvršavajući to Allaha radi’.

Ispravno je da se nijet donosi srcem a ne izgovara se. Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje: ‘Doista, izgovaranje nijeta jezikom ukazuje na manjkavost u vjeri i razumu, i to je, zaista, od loših novotarija’.(Medžmu’ul-fetava, 22/227,258)

Druga greška: Nemarnost prilikom upotpunjavanja praznina ili neupotpunjavanje prethodnog saffa a pogotovu njegovih krajeva.

Ispravno: Stroga pažnja prilikom zbijanja saffova i upotpunjavanje prethodnog saffa te njegovih krajeva.

Treće greška: Obavljanje namaza spuštenih ruku tako da ruke klanjača budu prilepljenje uz njegove bokove ili malo odvojene, a ne na njegova prsa.

Ispravno: Od sunneta je da se desna ruka stavi na lijevu i da se zatim obje ruke stave na prsa.

Četvrta greška: Nemarnost u podizanju ruke prilikom početnog tekbira (tekbiratul-ihram) koja ukazuje na manjkavost u veličanju Allaha, i manjkavost u skrušenosti, pa tako neki klanjači kada otpočinju svoj namaz oni svoje ruke dižu u visini stomaka, a neki čak i niže od toga.

Ispravno: Od sunneta je da se prilikom početnog tekbira podignu ruke u visini svojih ramena ili ušiju, tako da vrh prstiju bude u paraleli sa vrhom ramena, ili vrhom donjeg djela uha.

Peta greška: Neki klanjači kada uče Fatihu i neku sure nakon nje, oni to rade samo srcem, tj. oni ne pomjeraju jezicima prilikom učenja, a isto tako postupaju kada su u pitanju i dove koje se uče na ruku’u i sedždi.

Ispravno je da prilikom učenja Fatihe i određene sure nakon nje klanjač mora pomjerati svojim jezikom kako bi mogao čuti sam sebe, a isto tako treba činiti i kod dova koje uči na ruku’u i nakon podizanja od ruku’a, i na sedždi i nakon podizanja od iste.

Iz knjige „El-Kavlul-mubin fi ma’rifeti ma jehummu el-musallin“ (49 str.)
Prijevod sa arapskog: Menhedz.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here