Pitanje:

Da li je dozvoljeno ženi da preuzme muževo prezime?

Odgovor:

Ispravno je da žena zadrži svoje prezime.

Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: “Zovite ih po očevima njihovim. To je kod Allaha ispravnije.” (El-Ahzab, 5)

Ovaj ajet jasno ukazuje na važnost očuvanja porodičnog imena koje je naslijeđeno od oca. Islam pridaje veliki značaj rodoslovlju i porodičnim vezama, te se stoga naglašava da svaka osoba zadrži svoje porodično ime koje je znak njenog porijekla i identiteta. Promjena prezimena može dovesti do konfuzije u vezi s porijeklom i naslijeđem, te se preporučuje zadržavanje vlastitog prezimena čak i nakon stupanja u brak.

Međutim, iz praktičnih razloga, može biti korisno da žena svom prezimenu doda i muževo. Na taj način se iz prezimena može vidjeti da je udata i da je povezala svoju porodicu s porodicom svog supruga. Ovaj kompromis može olakšati mnoge administrativne i društvene situacije. Na primjer, u društvima gdje je uobičajeno da žene uzimaju prezime muža, dodavanje muževog prezimena može smanjiti komplikacije u svakodnevnom životu, poput upisa djece u škole, vođenja zajedničkih bankovnih računa i drugih pravnih ili administrativnih pitanja.

Ako je žena već preuzela muževo prezime, preporučljivo je da razmotri promjenu nazad na svoje prezime, pod uslovom da taj proces za nju ne predstavlja veliku poteškoću. Ukoliko je administrativna procedura za promjenu prezimena kompleksna ili skupa, može ostaviti muževo prezime kao dodatak svom. Važno je napomenuti da namjera i svrha zadržavanja ili promjene prezimena ne bi trebala biti u suprotnosti sa islamskim principima.

U kontekstu savremenog društva, gdje je mobilnost ljudi visoka i mnoge porodice žive u zemljama sa različitim kulturnim i pravnim normama, važno je pristupiti ovom pitanju s razumijevanjem i fleksibilnošću. Na primjer, u mnogim zapadnim zemljama, uzimanje muževog prezimena je norma i odražava se na brojne aspekte svakodnevnog života. Stoga, dodavanje muževog prezimena uz zadržavanje svog može biti praktičan kompromis koji omogućava ženi da ostane povezana sa svojim korijenima dok istovremeno pokazuje svoju bračnu vezu.

Na kraju, važno je naglasiti da se svaka situacija može razlikovati i da bi odluka o promjeni prezimena trebala biti donesena uzimajući u obzir sve relevantne faktore, uključujući pravne, društvene i osobne aspekte. Islamski učenjaci preporučuju da se savjetuje sa stručnjacima i učenjacima u zajednici kako bi se osiguralo da odluka bude u skladu sa islamskim propisima i da ne predstavlja nepotrebnu teškoću za pojedinca.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here