Vesvesa, odnosno šejtansko došaptavanje ljudima, predstavlja podmuklu strategiju ovog prokletnika kojom često uspijeva odvući ljude u različite oblike pretjerivanja i zablude. Postoje mnogi primjeri koji ilustriraju ovu temu.

Šejtan ponekad muči ljude i umara ih pitanjima koja se tiču preciznog definiranja nekih aspekata gajba – nevidljivog i nedokučivog svijeta, poput stvaranja kosmosa, života poslije smrti na Sudnjem danu, pitanja o Allahovom uzdizanju iznad Arša i slično. U vezi s tim, prenosi se autentičan hadis. Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan s njim, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Šejtan prilazi nekome od vas i postavlja mu pitanja poput: ‘Ko je stvorio ovo i ono…’ sve dok na kraju ne upita: ‘Ko je stvorio tvog Gospodara?’ Ako neko od vas to osjeti, neka potraži utočište kod Allaha, govoreći: ‘E’uzu billahi mineš-šejtanir-radžim’, i neka odbaci takve misli.” (Muttefekun alejhi)

U verziji zabilježenoj kod imama Muslima dodaje se: “Neka kaže: ‘Vjerujem u Allaha.'” Šejtan često napada ljude i izaziva sumnje u pitanjima čistoće i obavljanja abdesta. Neki ljudi, uzevši abdest, pretjeruju u pranju različitih dijelova tijela nebrojeno mnogo puta i trošeći velike količine vode, samo da bi na kraju opet sumnjali jesu li pravilno obavili abdest. Ovo je još jedan oblik šejtanskih vesvesa. Imam Ahmed je rekao: “Svako ko prilikom uzimanja abdesta pere dijelove tijela više od tri puta, toliko ga je vesvesa obuzela.” Najbolji lijek za ovaj problem je da osoba energično odbaci sumnje u svoju čistoću nakon što završi abdest i da se više ne obazire na takve misli.

Ibnul-Dževzi prenosi da je Ebul-Vefau b. El-‘Akilu jednom rekao: “Ja se mnogo puta potpuno uronim u vodu. Da li je moj gusul ispravan?” Ebul-Vefa mu odgovori: “Možeš nastaviti jer nisi obavezna klanjati namaz.” “Zašto?” upita čovjek. Ebul-Vefa mu odgovori: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da tri vrste ljudi neće snositi odgovornost za svoja djela: ludak sve dok ne postane razuman, spavalica sve dok se ne probudi i maloljetno dijete dok ne dostigne zrelost.” Onaj ko se ponavlja u gusulu i stalno sumnja je li ga pravilno obavio, smatra se ludim i nepromišljenim!”

Neki ljudi šejtan im prilazi prije namaza te nikako ne mogu “zanijetiti” (ponoviti izgovaranjem a ne srcem), drugi opet mnogo puta iznova uče fatihu jer sumnjaju jesu li je uopće pravilno izgovorili, dok treći stalno imaju osjećaj da su u toku namaza izgubili abdest. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, želeći potpuno izliječiti ove duhovne bolesti, kazao je: “Ako neko od vas osjeti nešto u stomaku pa posumnja da li je izgubio abdest ili nije, neka ne napušta džamiju (tj. namaz) sve dok ne osjeti smrad (vjetra) ili ne čuje jasan zvuk.” (Muslim)

Osim traženja utočišta kod Allaha od prokletog šejtana, najbolje oružje protiv vesvesa je pravilno islamsko znanje, često spominjanje Allaha i učenje dova, brižno i ustrajno obavljanje namaza, izbjegavanje svih vrsta grijeha i loših djela, kao i udaljavanje od mjesta gdje se čine grijesi i nepokornost Allahu.

Islamski učenjaci jasno ističu da je prezir, strah i suprotstavljanje ružnim mislima znak ispravnosti vjerovanja i dokaz čvrstine imana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here